Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

X AMP Uruchamia

X AMP Uruchamia odbiornik. 1) Informacje na temat przycisków, których można używać do sterowania poszczególnymi urządzeniami, znajdują się w tabeli na str. 17. 2) Na przyciskach 5/JKL/VIDEO, PARTY START/CLOSE, D.TUNING/N iSOUND FIELD + są wypukłe punkty. Mają one za zadanie ułatwić odnalezienie wymienionych przycisków podczas obsługi odbiornika. Uwagi • Powyższe objaśnienia stanowią przykładowy opis funkcji urządzenia. • W zależności od modelu podłączonego urządzenia, niektóre funkcje opisane w niniejszym podrozdziale mogą nie działać z pilotem dostarczonym w zestawie. 16 PL

Sterowanie innymi urządzeniami Sony Nazwa Telewizor Magnetowid Odtwarzacz DVD B TV ?/1 z Odtwarzacz Blu-ray Disc Odtwarzacz CD C Przyciski numeryczne z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 17 PL