Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Wybór trybu sterowania

Wybór trybu sterowania urządzeniem iPod/iPhone Tryb sterowania urządzeniem iPod/iPhone można wybrać za pomocą przycisku iPhone CTRL na pilocie. Jeśli ekran telewizora jest wyłączony, można wykonywać wszystkie czynności, czytając informacje na panelu wyświetlacza. Obsługa urządzenia iPod/iPhone za pomocą pilota USB iPhone CTRL V/v/B/b, SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL HOME 1 Naciśnij przycisk HOME. Menu początkowe zostanie wyświetlone na ekranie telewizora. 2 Wybierz opcję „Listen” i naciśnij przycisk . 3 Wybierz opcję „USB” i naciśnij przycisk . Po podłączeniu urządzenia iPod lub iPhone na ekranie telewizora pojawi się napis „iPod/iPhone”. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać tryb sterowania urządzeniem iPod/iPhone. m/M N ./> X x Przed użyciem poniższych przycisków naciśnij przycisk USB. Naciśnij Funkcja Przycisk N Rozpoczęcie odtwarzania. X, x Wstrzymanie odtwarzania. m/M Przewijanie do tyłu lub do przodu. ./> Przejście do poprzedniego/ następnego utworu. REPEAT Przejście w tryb powtarzania. SHUFFLE Przejście w tryb odtwarzania losowego. iPhone CTRL Wybór trybu sterowania urządzeniem iPod/iPhone. 44 PL

Uwagi na temat urządzenia iPod/iPhone • Ładowanie rozpoczyna się, gdy urządzenie iPod/iPhone jest podłączone do włączonego odbiornika. • Przesyłanie utworów z odbiornika do urządzenia iPod/iPhone jest niemożliwe. • Podczas działania urządzenia iPod/ iPhone nie należy go odłączać. Aby zapobiec uszkodzeniu danych lub urządzenia iPod/iPhone, podczas podłączania go do (odłączania od) odbiornika, odbiornik powinien być wyłączony. Lista komunikatów urządzenia iPod/iPhone Komunikat wraz z objaśnieniem Reading Odbiornik rozpoznaje i odczytuje informacje z urządzenia iPod lub iPhone. Not supported Podłączone urządzenie iPod lub iPhone nie jest obsługiwane. No device is connected Żadne urządzenie iPod lub iPhone nie jest podłączone. No music Nie znaleziono plików muzycznych. Headphones not supported Brak dźwięku ze słuchawek przy podłączonym urządzeniu iPod lub iPhone. Odtwarzanie zurządzeniaUSB Odbiornik może odtwarzać następujące formaty plików muzycznych: Format pliku MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Rozszerzenia „.mp3” „.m4a”, „.3gp”, „.mp4” „.wma” „.wav” „.flac” * Odbiornik nie odtwarza plików zabezpieczonych systemem DRM. Zgodne urządzenia USB Z odbiornikiem można używać modeli urządzeń USB firmy Sony wymienionych poniżej. Zweryfikowane urządzenia USB firmy Sony Nazwa produktu Walkman ® Nazwa modelu NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 Podstawowe czynności Aby słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu USB, należy podłączyć je do portu (USB) odbiornika. Szczegóły dotyczące podłączania urządzenia USB można znaleźć w rozdziale „Podłączanie urządzenia iPod, iPhone lub USB” (str. 29). 45 PL