Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sammenligning med personer med ikke-vestlig oprindelse (11,9 pct.) og især i forhold til

personer med vestlig oprindelse, hvoraf kun 2,5 pct. bor hos mindst en forælder.

Tabel 3.18: 16-64-årige selvforsørgende personer fordelt på civilstand 1 /hjemmeboende unge og oprindelse,

pr. 1. januar 2010, pct. og antal

Ikke-vestlig

oprindelse

110

Vestlig

oprindelse

Dansk

oprindelse

Gift eller bor med en partner 47,6 % 39,5 % 46,5 %

Er hverken gift eller bor med en partner 52,4 % 60,5 % 53,5 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Bor hos mindst en forælder 11,9 % 2,5 % 26,6 %

Bor ikke hos forældrene 88,1 % 97,5 % 73,4 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 33.840 29.255 101.301

Anm.: Procenttal i tabellen angiver andelen af personer i forhold til den samlede gruppe 16-64-årige selvforsørgende af tilsvarende

oprindelse.

Note 1: Civilstand er opgjort ved at inddele befolkningen i børn og voksne: Alle personer, der ikke er børn eller hjemmeboende

unge, er voksne. Alle voksne, der ikke indgår i et par, er enlige. Der er fire typer af par:

1. Ægtepar. Parterne har ægtefællehenvisning til hinanden i CPR.

2. Registrerede partnerskaber. Parterne henviser til hinanden i CPR ligesom ægtefæller.

3. Samlevende par. Parterne har mindst ét fælles barn, hvis alder og bopæl er uden betydning (dvs. de kan være voksne).

4. Samboende par. De består af to personer af hvert sit køn. De kan have børn, men ikke fællesbørn. De to personer har en

aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre

voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende. Læs mere om opgørelsesmetoden i Danmarks Statistiks

varedeklaration om husstands- og familiestatistik,

http://www.dst.dk/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=761.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDEN1A.

Statistikken giver således ikke grundlag for at konkludere, at selvforsørgende først og

fremmest forsørges af ægtefælle, partner eller bor hos forældrene – i hvert fald, hvis

man antager, at samboende familie er lig med ens forsørgelsesgrundlag.

Ægtefællens/partners socioøkonomiske status blandt de selvforsørgende

For at kunne belyse gruppen af de selvforsørgende, der er gift eller er samlevende, yderligere,

kan ægtefællens socioøkonomiske status undersøges. Af tabel 3.19 fremgår det,

at hovedparten af personer i denne gruppe er gift eller lever sammen med en person,

der er i beskæftigelse.

Derudover fremgår det, at 30,1 pct. af selvforsørgende med vestlig oprindelse og 18,5

pct. af selvforsørgende med ikke-vestlig oprindelse, der er gift eller er samlevende, er

det med en person, der selv kan betegnes som selvforsørgende. Til sammenligning gælder

det kun 8 pct. af de selvforsørgende personer med dansk oprindelse.

More magazines by this user
Similar magazines