Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 1.5: Forventet befolkningsudvikling fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2011, 2020

og 2050, antal og pct.

2011 2020 2050

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.

Ikke-vestlig oprindelse

Indvandrere 258.146 4,6 % 285.179 5,0 % 357.559 5,8 %

Efterkommere 115.597 2,1 % 149.215 2,6 % 250.818 4,1 %

I alt 373.743 6,7 % 434.394 7,6 % 608.377 9,9 %

Vestlig oprindelse

Indvandrere 170.758 3,1 % 202.937 3,5 % 250.634 4,1 %

Efterkommere 18.016 0,3 % 28.041 0,5 % 79.493 1,3 %

I alt 188.774 3,4 % 230.978 4,0 % 330.127 5,4 %

Alle indvandrere og

efterkommere 562.517 10,1 % 665.372 11,6 % 938.504 15,3 %

Dansk oprindelse 4.998.111 89,9 % 5.058.120 88,4 % 5.201.114 84,7 %

Hele befolkningen 5.560.628 100,0 % 5.723.492 100,0 % 6.139.618 100,0 %

Anm.: For yderligere information om befolkningsfremskrivning, se Danmarks Statistiks varedeklaration om fremskrivning af

antallet af indvandrere og efterkommere,

http://www.dst.dk/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=40223

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, FRDK111.

1.4 Aldersfordeling

Indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse har vidt forskellige aldersprofiler.

Størstedelen af indvandrerne og personer med dansk oprindelse er i den

erhvervsaktive alder (16-64 år). Efterkommerne har en markant yngre aldersprofil og er

hovedsageligt i alderen 0-15 år, jf. figur 1.5.

Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har en lidt yngre aldersprofil end efterkommere

med vestlig oprindelse. To tredjedele (66,6 pct.) af alle efterkommere med ikkevestlig

oprindelse er i alderen 0-15 år. Til sammenligning er knap halvdelen (47,9 pct.) af

alle efterkommere med vestlig oprindelse i samme aldersgruppe. Omvendt er en markant

større andel af efterkommere med vestlig oprindelse (22,6 pct.) end efterkommere med

ikke-vestlig oprindelse (0,4 pct.) over 40 år.

20

More magazines by this user
Similar magazines