Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

128

Tabel C1: 16-19-årige indvandrere 1 og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddannelse,

skoleårene 1999/2000-2010/2011, pct. og antal

(fortsat fra forrige side) 1999/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2010/2011

Dansk oprindelse

Ungdomsuddannelse 56,6 % 59,6 % 60,1 % 59,6 % 59,0 % 61,5 % 60,6 %

Almengymnasial 26,8 % 27,2 % 27,7 % 28,1 % 28,1 % 30,1 % 30,3 %

Erhvervsgymnasial 11,7 % 12,8 % 12,7 % 12,3 % 12,1 % 12,5 % 12,5 %

Erhvervsfaglig 18,1 % 19,6 % 19,8 % 19,2 % 18,9 % 18,9 % 17,8 %

Anden uddannelse 2 19,8 % 19,7 % 19,2 % 19,2 % 18,4 % 18,5 % 19,6 %

Ikke i uddannelse 23,6 % 20,7 % 20,7 % 21,2 % 22,6 % 19,9 % 19,8 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Antal 207.693 203.002 209.458 221.863 236.375 248.712 253.580

Note 1: Kun indvandrere, som har opholdt sig i Danmark i mindst to år, er inkluderet.

Note 2: Anden uddannelse henviser til grundskole og videregående uddannelse.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMMUDD32.

More magazines by this user
Similar magazines