Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

146

Tabel D4: Arbejdsmarkedstilknytning blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på køn, pr. 1. januar

2000 og 1. januar 2010, antal

2000 2010

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Indvandrere

Beskæftiget 33.479 20.701 54.180 49.842 44.050 93.892

Arbejdsløs 6.275 4.579 10.854 5.263 3.778 9.041

Udenfor arbejdsmarkedet 25.671 34.160 59.831 35.432 49.733 85.165

I alt 65.425 59.440 124.865 90.537 97.561 188.098

Efterkommere

Beskæftiget 707 593 1.300 3.923 3.604 7.527

Arbejdsløs 68 79 147 378 324 702

Udenfor arbejdsmarkedet 200 244 444 1.439 1.675 3.114

I alt 975 916 1.891 5.740 5.603 11.343

Indvandrer og efterkommere i alt

Beskæftiget 34.186 21.294 55.480 53.765 47.654 101.419

Arbejdsløs 6.343 4.658 11.001 5.641 4.102 9.743

Udenfor arbejdsmarkedet 25.871 34.404 60.275 36.871 51.408 88.279

I alt 66.400 60.356 126.756 96.277 103.164 199.441

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

More magazines by this user
Similar magazines