Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

151

Tabel D9: Arbejdsmarkedstilknytning blandt 25-64-årige med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper og køn, pr.1. januar 2010, antal

Dansk oprindelse

Beskæftigede Arbejdsløse

Mænd Kvinder

Uden for arbejdsstyrken

Beskæftigede Arbejdsløse

Uden for arbejdsstyrken

25–29-årige 97.594 5.616 25.126 91.423 3.465 29.581

30-39-årige 274.364 12.384 38.432 258.246 8.399 50.067

40–49-årige 310.675 12.824 45.488 304.284 7.673 49.177

50-59-årige 266.424 12.939 51.391 262.132 6.348 61.713

60-64-årige 95.201 2.326 78.098 68.187 776 108.914

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

More magazines by this user
Similar magazines