Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

147

Tabel D5: Arbejdsmarkedstilknytning blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse fordelt på køn, pr. 1. januar 2000

og 1. januar 2010, antal

2000 2010

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Indvandrere

Beskæftiget 26.852 23.814 50.666 38.003 33.329 71.332

Arbejdsløs 1.661 1.627 3.288 1.777 1.258 3.035

Udenfor arbejdsmarkedet 9.360 12.957 22.317 16.220 18.224 34.444

I alt 37.873 38.398 76.271 56.000 52.811 108.811

Efterkommere

Beskæftiget 1.783 1.479 3.262 2.196 1.878 4.074

Arbejdsløs 85 91 176 101 98 199

Udenfor arbejdsmarkedet 398 442 840 665 641 1.306

I alt 2.266 2.012 4.278 2.962 2.617 5.579

Indvandrer og efterkommere i alt

Beskæftiget 28.635 25.293 53.928 40.199 35.207 75.406

Arbejdsløs 1.746 1.718 3.464 1.878 1.356 3.234

Udenfor arbejdsmarkedet 9.758 13.399 23.157 16.885 18.865 35.750

I alt 40.139 40.410 80.549 58.962 55.428 114.390

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06.

More magazines by this user
Similar magazines