Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 1.8b viser de største grupper med vestlig oprindelse fordelt på oprindelseslande i

de fem regioner. I alle regioner med undtagelse af Region Syddanmark udgør personer

med polsk oprindelse den største gruppe af indvandrere og efterkommere med vestlig

oprindelse.

Tabel 1.8b: De fem største befolkningsgrupper med vestlig oprindelse fordelt på regioner og oprindelsesland,

pr. 1. januar 2011, antal

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Polen

(11.054)

Polen

(3.752)

Tyskland

(11.588)

Polen

(6.525)

Polen

(2.395)

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, FOLK1.

1 2 3 4 5

Tyskland

(9.550)

Tyskland

(2.716)

Polen

(6.138)

Tyskland

(5.518)

Tyskland

(1.891)

26

Sverige

(8.900)

Sverige

(1.563)

Norge

(2.127)

Norge

(2.931)

Norge

(1.752)

Norge

(7.805)

Norge

(1.526)

Nederlandene

(2.039)

Rumænien

(2.613)

Sverige

(949)

Storbritannien

(6.922)

Storbritannien

(1.433)

Storbritannien

(1.997)

Storbritannien

(2.270)

Rumænien

(922)

1.6 Opholdstid

De forskellige indvandrergrupper i Danmark har meget forskellige indvandringshistorier.

Nogle indvandrergrupper er primært kommet til Danmark i 1980’erne og 1990’erne som

flygtninge, mens andre indvandrergrupper er kommet i de senere år for at arbejde. De

enkelte indvandrergruppers opholdstid afspejler i høj grad deres indvandringshistorier.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande har generelt opholdt sig længere tid i Danmark end

personer, der er indvandret fra vestlige lande. Knap to ud af tre (65 pct.) indvandrere

fra ikke-vestlige lande har boet i Danmark i ti år eller mere, jf. tabel 1.9. Dette er tilfældet

for knap hver anden (45,7 pct.) indvandrer fra vestlige lande.

More magazines by this user
Similar magazines