Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 1.5: Aldersfordelingen fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar 2011, pct.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5,9%

39,7%

36,0%

13,0%

5,3%

Indvandrere, ikkevestlige

lande

10,6%

22,4%

66,6%

Efterkommere, ikkevestlig

oprindelse

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, FOLK1.

1.5 Geografisk fordeling

Over en tredjedel (35,1 pct.) af samtlige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

oprindelse bor i landets tre største kommuner (København, Aarhus og Odense). Alene i

Københavns Kommune bor der knap 80.000 personer med ikke-vestlig oprindelse. Dette

svarer til, at mere end hver femte (21,3 pct.) indvandrer og efterkommer med ikkevestlig

oprindelse er bosat i Københavns Kommune.

Ud over landets største byer er en del indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

oprindelse bosat i de sjællandske vestegnskommuner, jf. tabel 1.6.

21

13,8%

33,5%

33,2%

14,6%

4,9%

Indvandrere, vestlige

lande

6,0%

16,6%

15,0%

14,5%

47,9%

Efterkommere, vestlig

oprindelse

0-15 år 16-24 år 25-39 år 40-64 år 65+

17,9%

34,6%

17,6%

10,7%

19,2%

Dansk oprindelse

More magazines by this user
Similar magazines