Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 1.9: Naturalisationer fordelt på hovedpersonens tidligere statsborgerskab, folketingsårene

2005/2006 og 2010/2011, pct.

Andre

50,1%

2005/2006

Bosnien-

Hercegovina

12,5%

Somalia

12,0%

Tyrkiet

9,3%

Kilde: Justitsministeriets Indfødsretskontor.

Irak

10,9%

Jugoslavien

5,3%

1.8 Boligforhold

Størstedelen af alle indvandrere og efterkommere i Danmark bor i lejebolig. Dette gælder

særligt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. De fleste efterkommere

er i dag under 18 år, hvilket betyder, at en stor andel af efterkommerne bor

sammen med deres forældre.

Ca. syv ud af ti indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i lejebolig

(henholdsvis 68,7 pct. og 72,7 pct.). Det samme henholdsvis 53,8 pct. og 51,8 pct. af alle

indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, jf. tabel 1.13. Til sammenligning

bor godt en tredjedel (34 pct.) af alle personer med dansk oprindelse i lejebolig.

33

Andre

50,5%

2010/2011

Irak

16,1%

Afghanistan

12,1%

Statsløs

8,4%

Somalia

4,8%

Tyrkiet

8,0%

More magazines by this user
Similar magazines