Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Figur 3.2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse

samt personer med dansk oprindelse, 2000-2010, pct.

85%

80%

75%

70%

65%

60%

78,9% 79,4% 79,8%

76,3%

77,0%

77,3%

66,4% 66,7% 67,1%

78,8%

75,5%

66,1%

78,0% 78,1%

74,7%

64,9%

Anm.: Data vedrørende arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse findes

i bilag D.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD17.

Gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige

lande og personer med dansk oprindelse blev reduceret med 10,4 procentpoint fra 2000

til 2008, jf. figur 3.3. Udviklingen vendte i 2008, og beskæftigelsesgabet er nu steget

med knap 2 procentpoint til et niveau på knap 27 procentpoint i 2010.

Gabet mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt de 25-64-årige efterkommere med ikkevestlig

oprindelse og personer med dansk oprindelse i samme alder blev reduceret med

knap 4 procentpoint fra 2004 til 2007. Fra 2008 er gabet dog steget igen med godt 2,5

procentpoint til et niveau på 10,5 procentpoint i 2010.

75

75,1%

65,9%

78,9%

76,6%

67,1%

80,2%

78,6%

68,9%

80,8%

77,8%

69,8%

79,3%

75,3%

67,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indvandrere Efterkommere Dansk oprindelse

76,9%

73,0%

65,6%

More magazines by this user
Similar magazines