Fakta om integration: Status og udvikling - Social

sm.dk

Fakta om integration: Status og udvikling - Social

Tabel 1.9: De største indvandrergrupper fordelt på oprindelsesland og opholdstid, pr. 1. januar 2011,

pct. og antal

0-5 år

5 år og

en dag

– 10 år

27

10 år og

en dag –

15 år

Over

15 år I alt

Antal

i alt

Ikke-vestlige lande 19,6 % 15,4 % 18,6 % 46,4 % 100,0 % 258.146

Tyrkiet 8,8 % 7,4 % 14,0 % 69,8 % 100,0 % 32.479

Irak 7,2 % 29,7 % 37,5 % 25,6 % 100,0 % 21.326

Bosnien-Hercegovina 2,6 % 5,3 % 19,2 % 72,9 % 100,0 % 17.775

Vestlige lande 43,1 % 11,2 % 8,8 % 36,9 % 100,0 % 170.758

Tyskland 33,0 % 8,6 % 9,1 % 49,2 % 100,0 % 28.463

Polen 60,1 % 7,1 % 4,2 % 28,6 % 100,0 % 26.580

Norge 29,1 % 13,0 % 9,8 % 48,2 % 100,0 % 14.717

Alle indvandrere 29,0 % 13,7 % 14,7 % 42,6 % 100,0 % 428.904

Anm.: Opholdstid beregnes bagud i tid på baggrund af opgørelsestidspunktet 1. januar 2011 Opholdstiden er et udtryk for

antallet af år mellem det tidspunkt, hvor personen første gang blev CPR-registeret og 1. januar 2011. En opholdstid på fem år

er derfor ikke nødvendigvis det samme som, at den enkelte har opholdt sig i Danmark uafbrudt i fem år.

Note: Gruppen ”over 15 år” er inkl. personer med uoplyst opholdstid.

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF20.

Af tabel 1.10 fremgår de fem kommuner, hvor der er bosat flest indvandrere, som har

opholdt sig i Danmark i ti år eller mere, samt de fem kommuner, som har færrest indvandrere,

der har boet i Danmark i ti år eller mere.

Tabel 1.10: Indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i ti år eller mere, fordelt på bopælskommune,

pr. 1. januar 2011, pct. og antal

Top 5

Andel af indvandrere med opholdstid på mindst ti år Antal i alt

Brøndby 80,2 % 5.630

Herlev 77,7 % 2.578

Helsingør 75,2 % 4.926

Ishøj 74,8 % 3.999

Rødovre 72,6 % 3.675

Bund 5

Thisted 39,4 % 2.187

Jammerbugt 39,3 % 1.256

Ringkøbing-Skjern 38,5 % 3.173

Vesthimmerlands 38,1 % 1.661

Morsø 35,6 % 700

Hele landet 57,3 % 428.904

Kilde: Social- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13.

More magazines by this user
Similar magazines