Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

dziesmusvetki.lndb.lv

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

VII. Latvju Vispārējo Dziesmu Svētku Albums. 3

£ļļoooooooooooojooaoeooaoooooooooooaoooaooooooooaos ogogo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooļQ

G. Hasenfus,

Rīga. Brīvības ielā 79

(ieeja no sētas).

Speciāla darbnīca ceļojuma somām, portfeļiem

dāmu un kungu somiņām, muguru somām ii. t. t.

Pirmā iepirkšanas vieta, bez konkurences.

Pasūtījumi un izlabojumi tiek izvesti 10 stundās

f^J ļaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ogogo^ooooQoooeoooeooooooooooo«oaoooooeooaooo0ooooooeo| f^ļ

Brāļi Midegi, Rīgā,

Brīvības ielā Nr. 75. Taļrunīs 9-2-0-6-8

Drogas, krāsas, ķimikālijas, parfimērijas un saimniecības piederumi

Labākie līdzekļi sejas kopšanai: krēmi, ziepes, smaršas, smaršūdeņi un t. t.

Dažādi patentlīdzekļi matu kopšanai un blaugznu

iznīcināšanai, ka arī reimatisma, nervu, pakrūtes,

māgas kaitēm u. t. t. Visādi lopu pulveri un eļļas

dažādam kaitēm. Lopbarības kaļķis»

Vīna raugs un raudzēšanas piederumi līdz ar

pamācību. Visādas krāsotāju krasas, pulverī un

eļļa berstas, lakas, pernica un mašīnu eļļa, trāns,

deguts un t. t.

Labākās drānu krāsas: Heitmaņa, Ozolzīles un Stara.

Vairumā! Cenas lētas! Mazumā !

Būv uzņēmējs. Jānis Reinsons,

Uzņēmums dibināts pirms kara

un jau ilgus gadus darbojies uzņemoties

dažādus būvdarbus

Latvijā, pilsētas un uz laukiem.

No lielākiem J. Relnsona

izvestiem pēc kara būvdarbiem

būtu minami Valmieras

Eks.portkautūves būve, kura

tika uzsākta 1927. gadā un

galīgi nobeigia 1928. g. 28. okt.

Firmas specialitāte ir

lauku māju, kaļķu un

betonu būves.

Bez tam uzņēmās arī visādas

būvju krāsošanas, mūrnieku,

galdnieku, betona un

cementa darbus.

Rīgā, Hospitāļu ieļā 38, dz. 7. Tāļr. 91883.

Sevišķi daudz nācās izvest lauku būvju darbus sakarā ar Latvijas agrārreformas

izvešanu, strādājot kā privātām tā arī sabiedriskām organizācijām.

Similar magazines