22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

48 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Mūzikaliju veikals K. Sulainis<br />

Rīga, Maskavas iela Nr. 104.<br />

Lielā izvēlē: Patafoni, plates, patafonu adatiņas, dažādi patafonu piederumi.<br />

Vijoles, ģitāras mandolīnes, balalaikas. Cenas mērenas — glīts darbs.<br />

Koncertējis arī Somijā ar Jaunatnes savienības kori.<br />

Sevišķi spožas sekmes panāk ar Latv. kultūras biedrības<br />

kori, uzstājoties Rīgā un jūrmalā.<br />

Eduards Kažociņš pašlaik ir Rīgas tautas<br />

konservatorijas kora diriģents. Vadījis daudzus korus<br />

gan Rīgā, gan Liepājā. Kažociņš uzstājoties dažādos<br />

koncertos guvis panākumus.<br />

Jānis Mīlzarājs pazīstams kā bērnu koru<br />

vadītājs. Jau ilgāku laiku vada Jaunatnes. Sarkanā<br />

krusta bērnu kori, ar kuru bieži uzstājies atklātībā Rīgā,<br />

koncertējot ar to arī Igaunijā un Lietuvā.<br />

Jānis Miķelsons ir Rīgas pareizticīgo katedrāles<br />

kora vadītājs, kur ieņem redzamu vietu starp<br />

pareizticīgo baznīcas koru diriģentiem. Diriģējis daudzus<br />

korus un ilgāku laiku vadījis «Pērkona» kori, ar<br />

kuru uzstājies vairākkārt arī ārpus Rīgas.<br />

Ernests 0 d r i s ir pazīstams Liepājas koru<br />

diriģents, kura darbība noritējusi dažādu biedrību, teātru<br />

un skolu koros. Diriģējis arī Latv. teātra orķestri.<br />

Bernhards Muižnieks — viens no darbīgākiem<br />

Rīgas kora vadoņiem. Sākumā vadījis korus uz<br />

laukiem, vēlāk, tos turpina diriģēt arī Rīgā. Ilggadīgs<br />

Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrības diriģents.<br />

Vēlāk nodibina pats savu kori un ar to turpina strādās<br />

un rīkot koncertus.<br />

Ādolfs Šillers kora diriģenta gaitas sācis<br />

Ausekļa biedrībā, vadījis Rīgas skolotāju biedrības kori<br />

DZ<br />

MMM<br />

gumija zolēm un papēžiem. GOOD-YEAR papēži un zoles ir izturīgākie un tādēļ<br />

lētākie. Pieprasāt visur saviem apaviem „GOOD-YEAR''<br />

un citus. Vēlāk strādā kā dziedāšanas skolotājs trešā<br />

pilsētas vidusskolā un Valsts paraugskolā. Vada arī<br />

Skolotāju arodbiedrības kori. Diriģējis vairākkārt apvienotus<br />

skolēnu koru koncertus. Izpelnās ievērību,<br />

vadot Nacionālā operā vidusskolu audzēkņu koru koncertu.<br />

Arnolds Sineps — populārs Valmieras koru<br />

diriģents. Agrāk darbojies Rīgā, vadot dažādus skolu<br />

un vairākus biedrības korus. Bijis par virsdiriģentu<br />

Valmieras, Rūjienas, Limbažu, Dikļu, Bauņu apgabala<br />

dziesmu svētkos.<br />

Gustavs K 1 a u s t i ņ š vadījis studentu biedrības<br />

«Zemgālija» vīru kori, Maskavas tautas izglīt. biedrības<br />

kori, Omskas un Minskas korus, Rīgā dzelzscelnieku<br />

un valsts darbinieku korus.<br />

Jānis G r i e n f e 1 d s, Torņkalna tautas univerzitātes<br />

un Rīgas nomalnieku savienības kora diriģents.<br />

Diriģējis arī dažus apvienoto koru koncertus.<br />

Ferdinands Pličs ir dziedāšanas paidagogs.<br />

Vada Rīgas skolotāju biedrības kori, ar kuru uzved<br />

Haidna «Pasaules radīšana». Diriģējis arī skolēnu<br />

kopkorus.<br />

Arvīds Prēdelis sācis kori vadīt uz laukiem.<br />

Kādu laiku diriģējis Malienas studentu biedrības<br />

kori, arī dažus novada dziesmu svētkus. Pēdējā laikā<br />

vada «Beverinas dziedonis» un Sv. Trīsvienības baznīcas<br />

korus.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 5 stundās.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!