22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 53<br />

Jums vajaga ņemi gaisa un saules vannas!<br />

saules apstarošanas, kura nekad nedrīkst notikt uz slapju ķermeni, Jums vajaga ķermeni spēcigi ar<br />

NIVEA - CREME<br />

IVEA- EIXA<br />

ierīvēt. Vienīgi šie preparāti satur ādas kopjošo Euceŗit'u. Viņi pasarga Jusu adu<br />

no saules staru pārāk ātras iedarbības, kam par sekām var būt-čulgošana. Bez tam<br />

tie piedod Jūsu ādai brīnišķīgu brūnu iedegumu; ari apmākušās dienās. Karstās<br />

dienās Nivea-Creme iedarbojas atvēsinoši. Nivea-eļla turpretim sargā Jūs no negaisa<br />

izsauktas temperatūras maiņas un tās sekfim-saaukstēšanās. Ta tad, lietojot Nivea-<br />

Creme un Nivea-eļju, Jūs variet ari vasaras vēsās dienās ņemt gaismas, gaisa<br />

un ūdens vannas.<br />

NIVEA-CREME: Ls. o.50 - 1.60 . NiVEA-ELLA: Ls. 1.50, 2.50<br />

Rūpn. A/S. „Pilot-Rīgā", RTgā, Ķīšezera ielā 3<br />

Māris Vētra.<br />

Beidzis Latvijas valsts konservatoriju. Kādu laiku<br />

dziedājis Liepājas operā, pēc tam pārgājis uz Nacionālo<br />

operu, kur vairākas sezonas izpildījis liriskā tenora<br />

pirmās partijas. Pēc tam vairākus gadus papildinājies<br />

Itālijā. Atgriežoties dzimtenē Vētra dzied Nacionālā<br />

operā, bet vēlāk paraksta kontraktu ar Frankfurtes<br />

operu, kur nostrādā veselas divas sezonas.<br />

Vētra pazīstams arī kā teicams koncertdziedātājs.<br />

Dagmāra Rozenberg.<br />

Beigusi Pēterpils i konservatoriju un atgriezusies<br />

dzimtenē sāk strādāt Latvijas Nacionālā operā kā pirmo<br />

dramatisko partiju dziedātāja. īpaši Vāgnera operās<br />

Rozenbergai bijušas spožas sekmes. Daudz arī končetējusi.<br />

Pašlaik darbojās kā dziedāšanas skolotāja,<br />

•uzstājoties laiku pa laikam, arī Rīgas radiofonā koncertos.<br />

Olga Pļavniece.<br />

Dziedāšanu mācījusies sākumā pie P. Jurjāna Rīgā,<br />

vēlāk papildinājusies Maskavā, Berlīnē un Parīzē, Pļavniece<br />

ātri tikusi uz priekšu kā operdziedātāja, bet pēc<br />

nedaudz gadiem nozuda no aktīvāka skatuves darba.<br />

Dziedātāja savā laikā daudz uzstājusies ari koncertos.<br />

Helēna Cink - Berzinska.<br />

Viņas pirmie skolotāji dziedāšanā bijuši P. Jurjāns<br />

un P. Zakss. Vēlāk iestājusies Tiflisas konservatorija,<br />

kuru pabeigusi 1921. g. Pēc tam Cink-Berzinska sak<br />

dziedāt Tiflisas operā, izpilda mecosoprāna partijas, iz-<br />

Kārlis Biger:<br />

Grāmatas un rahsfomliBtas<br />

H. PREGH1EKS<br />

Rīga,<br />

Aku iela Nr. 2 ..Antikvariāts"<br />

Mazgājamo galdu<br />

un dzelzs gultas<br />

darbnīca<br />

Izgatavo vairumā un<br />

mazumā<br />

Avotu ielā JVS 34b.<br />

Lielā izvēlē dažādas<br />

grāmatas jaunas, kā arī<br />

lietotas.<br />

Sevišķi daudz retas grāmatas,<br />

latviešu, ka arī<br />

citās valodās, kuras sen<br />

jau izpārdotas un citur<br />

nav dabūjamas.<br />

pelnīdamās atzinību. Atgriežoties dzimtenē, sākumā<br />

dzied Liepājas operā, bet vēlāk pārnāk uz Nacionālo<br />

operu, kur jau vairākas sezonas uzstājas kā viena no<br />

mūsu visizcilākām dziedātājām.<br />

Elza Žubīte.<br />

Sākusi dziedāšanu mācīties Rīgā un turpinājusi Berlīnē<br />

pie Ooergera. 1918. g. atgriežoties dzimtenē sāk<br />

dziedāt Nacionālā operā, kur uzstājas līdz 1926. gadam.<br />

Ar Ceļojošās operas nodibināšanos, sāk dziedāt viņas<br />

jaunajā trupā un apceļo ar to visu Latviju. Tagad Žubīte<br />

darbojas atkal Nacionālā operā. Viņas repertuārā<br />

apmēram 70 operas.<br />

Nikolajs Vasiļievs.<br />

Apmeklējis garīgo semināru, dziedājis «Pērkoņkorī»<br />

un spēlējis orķestrī fleitu. Vēlāk iestājies Pēterpils<br />

koservatorijā un studē dziedāšanu no 1918.—1925. g.<br />

pabeigdams kā laureāts. Kādu laiku dziedāšanā papildinājies<br />

Itālijā pie prof. Grani. Darbojies arī kā solists<br />

Pēterpils tautas namā, vēlāk Jekaterinburgas operā.<br />

No 1924. g. uzstājas Latvijas Nacionālā operā, kur dzied<br />

pirmās tenora partijas.<br />

Jānis Niedra.<br />

Dziedāšanu sācis mācīties Rīgā, Ķeizariskā mūzikas<br />

skola. Pēc tam papildinājies Pēterpilī pie Tortakova un<br />

Romā pie Rozati. 1913. g. sāk uzstāties P. Jurjāna nodibināta<br />

opera. 1918. g. atgriežas dzimtenē un darbojas<br />

Nacionālā operā. Vienu sezonu dziedājis Vācijā,<br />

Hagenas pilsētas operā. Viesojies Parīzes, Londonas,<br />

Barselonas, Ciriches operās.<br />

FeīfelbergsiGotus,<br />

Rīga,<br />

Brīvības ielā Nr. 28<br />

Nod.: Grēcinieku ielā 13<br />

dib. 1904. g.<br />

Rakstāmlietas, skolas<br />

ii.<br />

Special» pastkartes un dažādas<br />

lietas dāvanām.<br />

Vairuma! Mazuma!<br />

R O K<br />

Vislabākā angļu bezdarvainā<br />

jumtu pape<br />

un izolācijas materiāls<br />

Asbest-šifers<br />

jumtiem un sienām,<br />

pelēkā, sarkanā un zāļā<br />

krāsā. Izturīgs un glīts.<br />

Sienu un giīdu flīzes<br />

„KORUND«<br />

Rīgā, Torņa ielā 7.<br />

Tālrunis 22994

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!