22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 5<br />

Fabrika Rīgas Rotaļlietu<br />

y_i_e ŗ_eck e_&_L_eu tke,<br />

RĪGĀ,<br />

Teātra ielā Nr. 11<br />

dibināta 1880. g.<br />

vislielākā izvēlē<br />

pjšražojuma un ārzemes<br />

rotaļlietas<br />

I Pieprasiet<br />

Vislabākos zivju un sakņu konzer-<br />

vus un gurķus.<br />

Konzervu fabrika<br />

.DIANA"<br />

Rīgā, Vagonu ielā Nr. 15.<br />

Tālr. 9-3-5 8-4.<br />

Vecākā rosīgākā pirmklasīga laku iiipnieciba.<br />

DIB. 1883. g.<br />

FABRIKA un NOLIKTAVA,<br />

BRUŅINIEKU IELĀ Hi 51. %l 9-2-3 6-0-<br />

Pieņem pasūtījumus visiem<br />

<strong>Latviešu</strong><br />

uzņēmums.<br />

Pirmklasīgs<br />

apģērbu nams<br />

ii nenin<br />

Avotu iela Nr. 2<br />

Tālrunis 2-8-1-3-7<br />

Piedāvājam bagātīgā krājumā<br />

glīti un izturīgi nostrādātus<br />

kungu un dāmu apģērbus<br />

Pasūtījumi tiek labi, ātri un glīti<br />

izpildīti.<br />

Jaunākie fasoni Mērenas cenaS<br />

Vasaras sezonai glīti<br />

H. k<br />

kungu un dāmu<br />

apģērbi<br />

RABUCHIN, Rīgā,<br />

Avotu iela 7 Tālr. 27090<br />

Pastāvīgi krājumā bagātīga izvēle kungu<br />

uzvalkos, kā arī kungu un dāmu mēteļos,<br />

pēc jaunākiem fasoniem.<br />

Dod arī uz nomaksu.<br />

SPECIALITĀTES:<br />

Auto, ratu, īaivu un citas EĻĻAS, lakas visiem nolūkiem.<br />

SPIRTA LAKAS kokam, metālam, ādai un papīrrm, politūras, I-a<br />

labuma ALDARU PiĶlS un dažādas speciālākas alusdariīavām,<br />

kā dzelzskublu laka, raudzējamu KUPLU LAKA un<br />

raudzējamo pagraba laka. AEROPLANU LAKA, laka elektriskai<br />

rūpniecībai. 1-a PERNICA, pernicas preparāti un zikativs,<br />

pudeļu sviķi, kabeļu masa apakšzemes un virszemes uzmavām,<br />

elementu aizlējamā masa. Grīdu vaskis, krāsas sausas<br />

un eļļā berztas, spoguļu krāsas, emaljelaka visās krāsās un<br />

niansēs un dažādi citi laku ražojumi attiecīgam nozarāmēm.<br />

specialnolukiem veļamam krasam un lakām.<br />

Marijas ielā 11, tāļr. 26537.<br />

lielā krājumā gatavi dāmu un kungu<br />

MĒTELI, APĢĒRBI<br />

un t. t. no labākām iekš- un ārzemju drānām, visjaunākos fasonos.<br />

Pasūtījumi pēc mēra tiek izpildīti apzinīgi un noteiktā laikā.<br />

PIRMKLASĪGS DARBS. MĒRENAS CENAS.<br />

V. Ventenbergs, Rīgā,<br />

Marijas iela 11. Tāļr. 26537.<br />

Pie Jūsu iepirkumiem lūdzu ieverot manu firmu un adresi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!