Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Hur upplevs:Dörrarna generellt?Materialet på dörren?Handtaget? Öppningsmöjligheter?Stabiliteten på dörrarna?Ljudnivå vid stängning?Hur interagerar ni med displayen? Hur upplevs den fungera?Vad för inställningar görs? Ändrar ni ofta inställningar?122 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

XII. Resultat hygrometermätningLUFTFUKTIGHET% [RH] MÄTNING 1 MÄTNING 2 MÄTNING 3 MEDELTESTOMRÅDE 1(Längst upp i skåpet)TESTOMRÅDE 277 76 69 74(I mitten av skåpet) 79 77 72 76TESTOMRÅDE 3(I höjd med avfuktare,fram)TESTOMRÅDE 4(I höjd med avfuktare,bak)TESTOMRÅDE 573 53 66 6452 57 63 57(På golvet, vid hjulen) 53 52 48 51TESTOMRÅDE 6(På golvet, framinnanför dörr)45 42 38 42PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 123

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC