Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Färg: vitt/grafitgråttMått i mm (hxbxd): 1935 x 595 x 600Hänglängd: 16m (hängpinnar)Avfuktningskapacitet: 0,0007 Kwh förbrukning/gram avfuktad vätska.Kapacitet: 5 kg torr tvättTid: 120 minStrömförsörjning: 230 VEnergiförbrukning: ca 0,14 KWh/kgEffekt: ca 370 WLjudnivå: 67 dBTillverkas i SverigeInget krav på frånluftsventil eller avloppsbrunn1.2 Delar som ingår i Produkten:- En utkörbar torkställning på hjul .- Fällbara hängare (gör det möjligt att torka långa plagg).- Två dörrar: rökgrått eller vitt härdat glas- Ett dörrhandtag.- Två korgar.- Avfuktare och fläkt.- Styrenhet (ink dator).1.3 Huvudskälet till produktutvecklingen.Företaget vill optimera sin produkt och genom förbättringsarbetet ta fram ett torkskåp anpassat förförskolebranschen.1.4 Beskrivning av produkter/kollektion som Produkten skall passa till.Det finns inga ytterligare produkter att ta hänsyn till.1.5 Existerande produkter som ersätts av Produkten.Den befintliga produkten skall i första hand utvecklas och förbättras snarare än ersättas. Dagenstorkskåp har framtagits efter konceptutveckling gjord av en tidigare kandidatgrupp från Tekniskdesign (VT2008).96 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Marknad:2.1 Beskrivning av marknads- och prissegmenten.Dagens torkskåp befinner sig i det övre prissegmentet. Pris mot kund: 14900 SEK.Företagets primära marknad utgörs i detta inledande skede av privatpersoner, företag och offentligsektor i Sverige. Framtida mål inbegriper lansering utomlands.2.2 Speciella egenskaper hos ovanstående.-2.3 Målgruppen av köpare.Inom projektet är målgruppen förskolor i Sverige.2.4 Personer som råder köparen.Fastighetsansvariga, personal på förskolan, kommun m.fl.2.5 Marknadens krav på Produkten, såsom standard, lagar mm.Goda egenskaper inom miljö och arbetsmiljö, ergonomi.Med tanke på målgruppen (förskolan): Uppfyllande av gällande säkerhetsföreskrifter.Märkning: CE-märkning.2.6 Tillgängliga marknads- och produktundersökningar.LCA-rapport genomförd på befintlig produkt (Marcus Wendin).Kandidatarbete 2008 (Chalmers Tekniska Högskola, Teknisk Design)2.7 I vilken fas befinner sig marknaden.Marknaden har i det närmaste stått still vad gäller teknisk utveckling de senaste 30 åren. Användningenav torkskåp har minskat inom privat sektor till fördel för andra torkalternativ (torktumlare etc.)Utanför Sveriges gränser är förekomsten av torkskåp mycket liten. På senare år har intresset förenergimässiga besparingar ökat inom tvätt- och torkbranschen.2.8 Konkurrenter.Bland annat: Cylinda, Nimoverken, Electrolux, Bosch.2.9 Styrka och svaghet hos den konkurrerande produkter.Tillbehör för vantar och skor samt ett lägre pris (ca. 5000-6000 SEK) I de befintliga torkskåpengår det inte att torka specialoveraller. För mer info angående konkurrenterna se marknadsanalysen.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 97

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola