Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20106.7.6. StövelhängareStövelhängaren finns som en extra modul att fästa nedtill på ställningen alternativt på annan plats förupphängning av skor och stövlar. Modulen hängs över de för detta avsedda stabiliserande pinnarna isidoramen. Stövelhängaren har mjuka former med avrundningar på 12.5 mm. Totallängd och -höjd påmodulen är 525*165 mm och dess stänger är ledade vid 5 mm från överkant för enklare förvaring då deinte används (se bild 29 och 30). Genom detta kan modulen också packas i mindre paket vid transport.Stövelhängaren är avsedd att rymma tre par skor per hängare och höjd per skokrok är 165 mm. Tillverkningensker lämpligen genom tråddragning med slutgiltig tråddiameter på 5mm och bockning till önskad form.Materialet är L316 18/8-stål. För fullständig bild med mått, se bilaga XXI.Bild 29 StövelhängareBild 30 Stövelhängare nedfälld6.7.7. VanthängareMed en konstruktion liknande stövelhängaren finns en vanthängare för torkning av mindre plagg längst uppi ställningen. Denna modul har längd- och höjdmått på 525*85 mm och avståndet till leden är 5 mm frånöverkant räknat (se bilaga XXI). På modulen kan maximalt fyra par vantar torkas på de åtta krokarna meden höjd av 85 mm (se bild 31). Material och tillverkning är i enlighet med den för stövelhängaren.Bild 31 VanthängareBild 32 Vanthängare dörr6.7.8. DörrhängareI dörren finns utrymme för tre stycken extra hängare för mindre plagg, vilka är ergonomiskt placerade föratt passa 5:e percentilen kvinna (se avsnitt 2.1.1). Hängarna tillverkas i samma material och med sammametoder som vant- och stövelhängarna, även formspråket är sig likt (se bild 32). Infästningen i dörren skermed hjälp av utstansade hål i vilka ändarna på hängaren hakas fast. Hängarnas ändar bockas i 90 gradersvinkel för att förhindra rotation. Modulerna är 465 mm långa med en krokhöjd på 85 mm. Antalet krokar är7 stycken och tråddiameter 5 mm.62 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

En variant av dörrhängare utgörs av en enkel pinne som fästs på samma sätt som övriga dörrhängare.Längden är 465 mm och tråddiameter 5 mm.En variant av dörrhängare utgörs av en enkel pinne som fästs på samma sätt som övriga dörrhängare (se bild33). Längden är 465 mm och tråddiameter 5 mm.6.7.9. KonenEn kon i infärgad acetalplast formsprutas för att få en form som är uppdelad i tre likadana delar. På konenstre sidor sitter tre klädnypor vardera (se bild 34. Konen är 80 mm hög exklusive krok och har en diameterpå 110 mm. Klädnyporna är 50 mm långa, 20 mm höga och 6 mm breda. Denna är optimerad för att hängamindre plagg .Bild 33 Rak hängare dörrBild 34 KonenBild 35 StålkrokBild 36 Plastkrok6.7.10. KrokarStålkroken tillverkas av djupdragen tråd som bockas eller genom gjutning. Vid tråddragning kommermaterialet vara L316 18/8-stål och vid gjutning kommer återvunnet aluminium användas. Kroken hakasfast på stängerna och kan lätt tas av och på. Kroken har en rundning upptill som passar att hänga på stängernaPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 63

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC