Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20106 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

SAMMANDRAGProjektet genomfördes som ett examensarbete på kandidatnivå mot företaget Knycer AB och syftade till attvidareutveckla ett klädvårdsskåp mot en förskolemiljö. Uppdraget omfattade ställningen och skåpet somhelhet men även utveckling av moduler för upphängning av mindre plagg och hopfällbarhet för ställningen.Klädvårdsskåpet torkar textilier genom avfuktningsteknik, något som projektgruppen inte har utvecklatvidare.Under utvecklingsarbetet lades stor vikt på flexibilitet och hopfällbarhet. Genom att möjliggöra frakt i plattapaket kan ställningen köpas separat utan skåp. På så vis kan användaren äga flera hopfällbara ställningar tillett skåp. Utöver detta bidrar platta paket till ekonomiska och miljömässiga fördelar då de medger bättrelagerhållning och mindre fraktvolym.Utvecklingsarbetet utgick från intervjuer och användarstudier på förskolor där användningen av existerandeprodukter studerades. Informationsinsamling och analys av förskolornas behov och dagens hängbeteenderesulterade i koncept som ska underlätta för användarna att hänga rätt utan att stoppa upp luftflödet.Studierna visade att det finns behov av större skåp än de 600 mm breda skåp som finns idag och därmedutvecklades ett skåp som är 1000 mm brett.För att skilja ut klädvårdsskåpet från övriga torkskåp på marknaden valdes att ta fram dörrar med enenkelkrökning närmast kanterna. Detta ger skåpet ett annat uttryck samtidigt som lösningen medgerytterligare förvaring i dörren.Torka Smart har i detta projekt förbättrats genom såväl ökat utrymmesutnyttjande, bättre hängteknik samtett uttryck anpassat efter målgruppen. Resultatet blev ett breddat torkskåp som genom större utrymmen,flexibel och utrullbar torkställning, vägledande färgsättning, samt moduler anpassade för stövlar och vantarutmärker sig och möter förskolans behov och krav.Sökord: torkskåp, klädvårdsskåp, torkställning, klädvård, torkning, avfuktningPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 7

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
Rapport egen regi - Enköping
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola