Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20104.1.3. Designchecklista 274.2. Informationsinsamling 274.2.1. Intervju 274.2.2. Användarstudie 284.2.3. Enkät 284.3. Analysmetoder 284.3.1. Hierarchical Task Analysis 284.3.2. Cognitive Walkthrough 284.3.3. Predictive Human Error Analysis 284.3.4. Funktionsanalys 284.3.5. Livscykelanalys 294.3.6. Hållbarhetsanalys 294.3.7. Rapid Upper Limb Assessment 294.4. Idégenereringsmetoder 294.4.1. Persona 294.4.2. Image board 304.4.3. Expression board 304.4.4. Brainstorming 304.5. Kravspecifikation 304.6. Visualiseringsmetoder 304.6.1. Skisser 304.6.2. Skissmodeller 304.6.3. CAD-modeller 304.7. Utvärdering 314.7.1. Pugh-matris 315. GENOMFÖRANDE 335.1. Planering 335.2. Informationsinsamling 335.3. Analys 345.4. Kravspecifikation 355.5. Idégenerering 355.6. Visualisering 365.7. Utvärdering 365.8. Luftfuktighetsmätning 3612 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

5.9. Konceptframtagning 365.10. Konceptval 376. RESULTAT 396.1. Informationsinsamling 396.1.1. Konkurrentanalys 396.1.2. Marknadsanalys 406.1.3. Användarstudie 406.1.4. Utvärdering av Torka Smart 436.1.5. Enkät 446.2. Analysmetoder 456.2.1. Cognitive Walkthrough 456.2.2. Predictive Human Error Analysis 456.2.3. Hållbarhetsanalys 466.2.4. Rapid Upper Limb Assessment 466.3. Luftfuktighetsmätning 466.4. Kravspecifikation 476.5. Delresultat 486.5.1. Hopfällbara ställningskoncept 486.5.2. Hängkoncept 496.5.3. Övriga koncept 506.6. Vidareutveckling av koncept 516.6.1. Skåp 516.6.2. Dörr 526.6.3. Handtag 536.6.4. Ställning 536.6.5. Stänger 536.6.6. Stövelhängare 546.6.7. Vanthängare 556.6.8. Dörrhängare 556.6.9. Konen 556.6.10. Krokar 566.6.11. Hängningsförfarande 566.7. Slutkoncept 566.7.1. Skåp 576.7.2. Dörr 586.7.3. Handtag 586.7.4. Ställning 596.7.5. Stänger 616.7.6. Stövelhängare 62PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 13

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola