Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010I. GANTT-schema86 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

II.ProjektplaneringProjektbeskrivningSyfte: Detta är projektgruppens operativa plan för hur projektet ska organiseras ochgenomföras.Den ska ge projektgruppen en gemensam bild av projektet.Dokumentet utgör tillsammans med »Affärsbeskrivning för projekt« underlag förgrindbeslut.Projektnamn: Kandidatarbete KnycerOrganisatorisk enhet: PPUProjektledare: Karin, Nadja, Maria A, Maria W, Marika och Sophie, byts av underprojektets gång.Projektbeställare: Knycer ABDatum: 2010-01-28PROJEKTBESKRIVNING 1(5)PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 87

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola