Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201084 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

11. BILAGORI. GANTT-schema 86II. Projektplanering 87III. SWOT-analys 92IV. Designchecklista 94V. Hierarchical Task Analysis 104VI. Funktionsanalys 106VII. Cognitive Walkthrough, Predictive Human Error Analysis 107VIII. Intervjufrågor till förskolorna 112IX. Enkät till förskolan 113X. Resultat från enkäter på förskolan 116XI. Intervjufrågor till förskola med Torka Smart 119XII. Resultat hygrometermätning 123XIII. Rapid Upper Limb Assessment 124XIV. Pugh-matris 126XV. Kravspecifikation 128XVI. Image board 132XVII. Expression board 133XVIII. Persona och scenario 134XIX. Mall till hållbarhetsanalys 135XX. Ordlista 139XXI. Måttsatta bilder 140PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 85

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Läs den tekniska rapporten till statistiken
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
pdf-format - Chalmers tekniska högskola