Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Antal och pris:3.1 I vilka mängder och under vilken tidsrymd skall Produkten produceras.Produktionen av nästa version torkskåp beräknas starta under hösten 2010. Ingen exakt informationfinns.3.2 Ungefärlig beräknad av kostnad, säljmarginaler och slutpris.Inga uppgifter om detta, säljpriset bör dock inte överskrida Knycers befintliga torkskåp.Funktion och användning: gällande målgruppen: förskoleverksamhet.4.1 Vad möjliggör Produkten för brukaren, beskrivning av funktionerna.Funktion: torkning av textilier och skor/stövlar.4.2 Vem/vilka använder Produkten, köparen eller annan person.Specifikation av brukaren/brukarna.Inom privat sektor: köparen. Inom offentlig sektor/företag: annan person.Inom vår specifika målgrupp, förskolan, motsvaras användaren av förskolans personal, samteventuellt förskolebarn och föräldrar.4.3 Hur används Produkten, ergonomi, semantik och komfort mm.Se användarstudier.4.4 Var används Produkten, ute/inne, klimat, ljusförhållande, omgivande yta.Användningsmiljö: På en förskola4.5 Hur förvaras Produkten när den inte är i bruk, lagras, servas mm.I torkskåpet.4.6 Säkerhetskrav och aspekter på hanteringen.Torkskåpet måste vara installerat av godkänd personal.Produkten måste kunna fästas i väggen.Lås på dörrar och skydd för farliga delar. Om dörrarna är tunga krävs klämskydd.4.7 Risker och skyddsanordningar.Risker med barn involverade i användningssituationen:Se användarstudier.4.9 Livslängd och användningsfrekvens.Livslängd: 10 år98 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Användningsfrekvens, förskola: i snitt 4-8 h/dagSemantik:5.1 Semantisk karaktär och atmosfär.Trygg, säker, glad (barnmiljö). Får dock inte inbjuda till lek med produkt. Men ändå inbjuda tillaktivt deltagande med tvätt och torkning. Kanske lekfullt skal? Stabil, miljövänlig, effektiv, moderninnovativ,lättanvänd, smart, kvalitetsprodukt. Inbjuda (även vuxna) till användande.5.2 Trendkänslighet hos Produkten.Produkten har inte kommit ut på marknaden än och är därför inte så trendkänslig. Däremot liggerinte torkskåp som produkt i tiden, så det nya konceptet ska uppmana till återinköp men fortfarandekopplas till klädvård.5.3 Värderingar som Produkten står för.Miljövänlig, energieffektiv, designmässig, nytänk, nyteknik, flexibilitet: möjligheter till effektivtorkning som går att variera efter väder och utrymme.5.4 Immateriellt värde, representation, status mm.Förhoppning att få mer status och en ny plats i hemmet. Behöver inte gömmas undan utan kan passain i en modern miljö.Design:6.1 Företagsidentiten och dess inverkan på designen.Knycers identitet bygger på ett nytänk med miljöfokus och genomtänkt utformning.6.2 Anonym, företagsidentitet eller designerns egen stil.Se 6.16.3 Designinriktning, från klassicism till high-tec.Miljö, enkelhet, förskola, hem; alla klasser.6.4 Förväntat designmässig livslängd.Så lång livslängd som möjligt, väljer bland annat material efter livslängd och hållbarhet.6.5 Formtraditioner hos liknande/föregående produkter.Fyrkantigt, vitt skåp, klumpigt, bullrigt. Rangligt, tunt plåtskåp.6.6 Regler/standard för färger, textur, text mm.Inga regler/begränsningar för färg, text så länge dessa är miljövänliga. Men materialval till skåpoch inredning ska tåla väta, blåst, vardagligt slitage och ge skåpet stabilitet. Ska ej släppa ut luft(undantag: nödvändig ventilering som idag sker genom dörr). Ska klara av belastning av kläder,förflyttning samt tryck från användare.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 99

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport egen regi - Enköping
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola