MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

48. Kortspiller, siddende paa en afbrudt Sojle. Studie til

„Fægselsscene i Rom." P. 38 . 22. Tilh. Fru Julie Pontoppidan,

f. Marstrand.

5

49. En italiensk Pige med sin lille Broder p aa Armen. Studie

til „Fængselsscene i Rom". P. 27 . 18. Tilh. Forlagsboghandler

Otto B. Wroblewski.

50. Staaende Kortspiller. Studie til „Fængselsscene i Rom."

P. 35 . 22. Tilh. Hr. Murmester Schioldan.

51. Italiener. Brystbillede. P. 2 9 . 22. Tilh. Hr. Bankkasserer

J. Simmelkjær.

52. Skitse til det 1839 udstillede Billede „St. Antoniusfesten i

Rom". P. 31 . 42. Tilh. Hr. Bogbinder H. H. Rasmussen.

53. Italienerinde med et Barn. Studie til Figurer paa Æselskærren

i „St. Antoniusfesten." P. 26 . 15. Tilh. Hr. Godsejer

Johannes Hage.

54. Italiener. Studie til Manden p aa Æselskarren i „St. Antoniusfesten".

P. 28 . 15. Tilh. Hr. Godsejer Johannes

Hage.

55. Præst med Vievandskost. Studie til „St. Antoniusfesten".

Bet. Marstrand. Roma. P. 2 9 . 14. Tilh. Hr. Grosserer

Benny M. Goldschmidt.

56. En løbende Dreng fører en lille Pige ved Haanden. Studie

til „St. Antoniusfesten". P . 26 . 20. Tilh. Hr. Direktør C.

V. Wolfhagen.

57. Skitseret Portræt af Maleren Const. Hansen. Brystbillede.

Opgives malt 1836 i Rom. P. 2 0 . 15. Tilh. Hr. Edgar

Collin.

58. Studie af en ung italiensk Pige, Brystbillede. P. 27 . 21.

Tilh. Hr. Museumsdirektør Emil Bloch.

59- En lille italiensk Pige med en Tamburin. Staaende Figur

set fra Ryggen. P. 24 . 13. Tilh. Fru Nanna Liebmann.

60. To Hyrdedrenge i den romerske Kampagne. Studie af

Rørbye 1835, Hovederne senere tilføjede af Marstrand.

L. 22 . 29. Tilh. Hr. Kammerjunker, Cand. jur. C. v.

Bornemann.

61. Skitse til „Scene af det neapolitanske Folkeliv". P. 2 5 . 22.

Tilh. Hr. Godsejer Johannes Hage.

62. En gammel siddende Neapolitaner. Studie til „Scene af det

neapolitanske Folkeliv". P. 3 5 . 28.

63. En Pige med sin Tén. — Ligl. P. 38 . 24. Tilh. Hr.

Grosserer H. Hirschsprung.

More magazines by this user
Similar magazines