MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

77

Hr. Amtsforvalter Weidemann.

1910. Arendses Besøg hos Ewald. P.

Hr. Pastor Peter Agerskov.

1911. Karton til Barselstuen. Bl. o g Pensel.

Hr. Gehejmeetatsraad R osenstand.

1912. Moder med Barn. Rørp.

1913. Erasmus Montannus. P. Pensel.

Fru S . Trier, f. Hall.

1914—1923. Ramme med 10 Tegninger. — Pige i en Gynge.

P. — Mandshoved. P. — Et Ridderpar. Pensel. —

En Ridder. P . — Den opdagede Tyv. P. — Honnør fra

en kgl. Person. P. — Foreningen. P . Pensel. — Salomons

Dom. P. Pensel. — Et Par i det Grønne. P. Sep. —

Betragtning af et Gevær. P.

Hr. Konsul P . C. Olrik.

1924. Brystbillede af en Dame. P.

1925. Dansende Italienere udenfor et Maleri. P.

TILLÆG

• TIL

FORTEGNELSEN OVER MALERIERNE.

559. Portræt af Pastor J. Nansen. Brystbillede. Malt Dec. 1831.

Udst. 1833. L . 28 . 22. Tilb. H r Pastor Peter Agerskov.

560. Portræt af Etatsraad Nathanson.

Brystbillede. Malt Dec. 1831. L. 23 . 19. Tilh. Hr. Pastor

Peter Agerskov.

561. Portræt af Frk. Augusta Maria Brøndsted, senere Geheimeraadinde

Hall. Brystbillede (omtr. 1835). L. 22 . 18. Tilh.

Hr. Cand. polit. Carl Hall.

562. Portræt af Mimi (Maria Sofie) Tybjerg. Brystbillede (omtr.

1835). L . 27 . 22. Tilh. Hr. Fuldmægtig i Justitsministeriet

E. Tybjerg.

563. Portræt af Admiralinde Margrethe Sommer, f. Redsted.

Brystbillede (omtr. 1835). L. 28 . 22. Tilh. Fru Louise

Drewsen.

More magazines by this user
Similar magazines