MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

47

372. Den lille Dreng skal bære Vand hjem. P. Sep.

373. En barhovedet Mand træder ud paa Gaden for at bilægge

en Strid. P. Sep.

374. Don Quixote fælder sin Lanse. P. Sep.

375- En advarende Herre. Vandf.

376. Gadedrenge, der slaas om en Skilling. P.

377. Italienerinde, der bærer Vindruer. P. Sep.

378. Hoveder. P. Sep.

lir. O laf E 0 g h.

379. Jørgen Sonne som Jæger paa Hjuleberg. Bl. Sep.

380. Italiensk Frieri Pensel.

Hr. C. C hristensen.

381. Kvindehoved. Studietegning. Bl.

Hr. Biblioteksassistent, cand. mag. J ulius Clausen.

382. Et ungt Par i en Sofa. Vandf.

Hr. Kriminalretsassessor C old.

383. Ung, guitarspillende Pige. P. — Portræt af Marstrands

Kusine Apollonia Foss. Roskilde 1841. Bl.

Hr. Hofvinhandler C hr, Christensen.

384. En Bog indeholdende 35 Blyantstegninger fra Marstrands

Drengeaar. 1825.

Hr. Medaljer Conradsen.

385. Eckersberg maler. P.

386. Ung Herre fra forrige Aarhundrede. P.

387. En Mand ser paa sit Ur. P.

Fru Regine Conradsen.

388. Dansende Italiener. Bl.

389. En ung Kone kysser sin Præst p aa Haanden. P. o g Bl.

390. Munk o g Krigere P.

391. Vogn med Herrer o g Damer. P .

392. Mandshoved med Pibekrave. P. o g Pensel.

393. Den gamle Drosche P.

Hs. Ekscellence, Grev C. C. D anneskjold-Samsøe.

394. Vinen prøves. P.

395. Scene fra det 18de Aarh. P. o g Pensel.

396. To Præster. P.

397. En Markskriger anbefaler sin Sværte. Sep. o g Pensel.

398. Dans udenfor et Osteri. Sep. Tusch.

399. Dansende Italienere. P. og Pensel.

40O—407. Ramme med 8 Tegninger. — Gedske Klokkers. Bl.

Den døve Mand. P. — Halv Kvindefigur. P . —• Per Degn.

Bl. — Huslig Scene. P. Sep. Pensel. — Markskrigeren

med Sværten. Brudstykke. P. og Vandf. — De Uadskillelige.

P. — Medaljon med Statue. P.

More magazines by this user
Similar magazines