Views
3 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

100 Feilsøking Kobling

100 Feilsøking Kobling til en datamaskin Symptom Media Manager for WALKMAN starter ikke. "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises ikke når jeg har koblet til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Spilleren gjenkjennes ikke av datamaskinen når den kobles til. Årsak/løsning Systemmiljøet til datamaskinen er endret, kanskje fordi du har oppdatert Windows-operativsystemet. USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt. Bruk den medfølgende USB-kabelen. Du bruker en USB-hub. Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub. Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Datamaskinen kjører annen programvare enn det som ble brukt til overføringen. Koble fra USB-kabelen, vent noen minutter, og koble den deretter til på nytt. Hvis problemet vedvarer, kobler du fra USB-kabelen, starter datamaskinen på nytt og kobler deretter til USB-kabelen igjen. Det kan være at "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" ikke vises på spilleren, avhengig av programvaremiljøet som kjører på datamaskinen. Aktiver Windows Media Player eller Windows Utforsker. USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt. Du bruker en USB-hub. Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub. Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Det kan være et problem med USB-porten på datamaskinen. Koble spilleren til en annen USB-port på datamaskinen. Fortsettes

101 Feilsøking Kobling til en datamaskin (fortsettes) Symptom Data kan ikke overføres til spilleren fra datamaskinen. Årsak/løsning Overføringen kan ha stoppet på grunn av støy, for eksempel statisk elektrisitet. Dette skjer for å beskytte informasjonen i dataene. Koble fra spilleren, og koble den deretter til på nytt. Hvis du overfører filer ved å dra og slippe på noen datamaskiner som ikke har Windows Media Player 11 installert, kan det hende at bare noen typer filer (AAC, videofiler osv.) kan overføres ved dra og slipp. Installer Windows Media Player 11 fra CD- ROMen som følger med, og overfør så filene ved dra og slipp på nytt. Før du installerer medfølgende Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere at programvaren eller tjenesten svarer til Windows Media Player 11. For informasjon om bruk eller støtte for Windows Media Player, kan du gå til følgende webområde: http://support.microsoft.com/ USB-kabelen er ikke ordentlig koblet til en USBport på datamaskinen. Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt. Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet. Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige data tilbake til datamaskinen. Det kan være sanger med begrenset avspillingsperiode eller begrenset antall avspillinger ikke blir overført på grunn av begrensninger satt av rettighetshaverne. Ta kontakt med distributøren om innstillingene for de enkelte lydfilene. Unormale data finnes på spilleren. Overfør filer som kan brukes, tilbake til datamaskinen, og formater det innebygde flashminnet i spilleren ( side 83). Fortsettes