Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

72 Høre på FM-radio

72 Høre på FM-radio Vise valgmenyen for FM-mottaker Du kan vise valgmenyen for FM-mottakeren ved å trykke knappen OPTION/ PWR OFF mens FM-radioskjermbildet vises. Fra valgmenyen for FM-mottaker kan du velge forskjellige innstillinger for FM-mottak. Valgelementer Beskrivelse/referanseside Save to Preset Forhåndsinnstiller gjeldende frekvens for stasjonen ( side 68). Delete from Preset Sletter en stasjon fra de forhåndsinnstilte stasjonene ( side 69). Auto Preset Forhåndsinnstiller stasjoner automatisk ( side 66). Scan Sensitivity Justerer følsomheten for mottakeren ( side 70). Mono/Auto Skifter til enten mono- eller stereolyd ( side 71). Clock Display Viser gjeldende tid. Go to the song playback screen "Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles av for øyeblikket, vises.

73 Common Settings Begrense volumet (AVLS (Volume Limit)) Du kan aktivere "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med "AVLS (Volume Limit)" kan du høre på musikk med et behagelig lydnivå. "Off " er angitt som standard. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "AVLS (Volume Limit)", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge "On", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Volumet holdes på et moderat nivå. Slik deaktiverer du denne innstillingen Velg "Off " i trinn , og trykk deretter -knappen for å bekrefte.