Views
5 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

56 Se på fotografier

56 Se på fotografier Tips Avspillingen av sanger eller FM-mottaket fortsetter selv når du søker etter fotografier i fotomappelister eller fotolister, eller når "Now Playing"-skjermbildet for fotografiet vises. Du kan vise fotografiene i en valgt mappe kontinuerlig (vise lysbildeshow) ( side 60). Du kan ordne fotografiene som er overført til spilleren, i mapper. Velg spilleren (som [WALKMAN]) i Windows Utforsker, og dra og slipp en ny mappe i [WALKMAN]. Hvis du vil ha mer informasjon om datahierarki, kan du se side 29. Merknader Opptil 1000 fotomapper kan vises i fotomappelisten. Opptil 8000 fotografier kan vises i fotolistene, uavhengig av antallet mapper de ligger i. Hvis fotografiet er for stort, eller hvis fotofilen er ødelagt, vises og fotografiet kan ikke vises.

57 Se på fotografier Angi retningen for fotografiet Du kan angi retningen for videoen som "Vertical", "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)". Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Photo Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Photo Settings" vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Orientation", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Fortsettes