Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

24 Komme i gang

24 Komme i gang Merknader Batteriet må lades i en romtemperatur på mellom 5 ºC til 35 ºC. Batteriet kan lades opp omkring 500 ganger før det er oppbrukt. Dette tallet varierer, avhengig av under hvilke forhold du bruker spilleren. Batteriindikatoren på displayet er kun et anslag. Én del svart i indikatoren vil for eksempel ikke alltid angi nøyaktig en fjerdedel av batteriets oppladingsnivå. "Do not disconnect." vises på displayet når spilleren har tilgang til datamaskinen. Du må ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen hvis "Do not disconnect." vises. Da kan dataene som overføres, bli skadet. Alle kontrollknappene på spilleren er deaktiverte mens den er koblet til en datamaskin. Det kan hende at enkelte USB-enheter som er koblet til datamaskinen, forhindrer riktig bruk av spilleren. Vi garanterer ikke at batteriet kan lades ved bruk av datamaskiner som er modifisert eller satt sammen på egenhånd. Hvis datamaskinen går over i strømsparingsmodus, for eksempel dvale- eller hvilemodus, mens spilleren er koblet til via USB-kabelen, lades ikke spillerens batteri. I stedet fortsetter spilleren å bruke batteristrøm. Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut batteriet på den bærbare datamaskinen. Når spilleren er koblet til en datamaskin, må du ikke slå datamaskinen på eller av, starte den på nytt eller aktivere den fra dvalemodus. Hvis du utfører noen av disse handlingene, kan det føre til at spilleren ikke fungerer slik den skal. Koble spilleren fra datamaskinen før du utfører disse handlingene. Hvis du ikke har tenkt å bruke spilleren på mer enn et halvt år, bør du lade batteriet minst én gang per 6 til 12 måneder for å vedlikeholde batteriet. Fortsettes

25 Komme i gang Slå spilleren på og av Knappen OPTION/PWR OFF Slå på spilleren Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå spilleren på. Slå av spilleren Hvis du trykker og holder inne OPTION/PWR OFF-knappen( side 12), går spilleren over i standby-modus og skjermen slås av for å spare batteristrøm. Hvis du trykker på en knapp mens du er i standby-modus, vises "Now Playing"-skjermbildet med mer, og spilleren er klar for bruk. Hvis spilleren står i standby-modus i omkring 4 timer, slås spilleren av helt automatisk. Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp når spilleren er slått av, vises oppstartskjermbildet først, og deretter vises "Now Playing"- skjermbildet.