Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

52 Spille av videoer

52 Spille av videoer Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "Auto": Videobildet blir større/mindre når det tilpasses det tilgjengelige displayområdet (høyde- og breddeforholdet opprettholdes). Når et videobilde i 16:9-format (avlangt) vises, er den lange siden av bildet helt tilpasset skjermen, og det er svarte striper øverst og nederst (standardinnstilling). "Full": Videobildet blir større/mindre når det tilpasses det tilgjengelige displayområdet (høyde- og breddeforholdet opprettholdes). Når et videobilde i 16:9-format (avlangt) vises, er den korte siden av bildet helt tilpasset visningsområdet, og høyre og venstre side av bildet er kuttet slik at det passer. "Off ": Videobildet er ikke forstørret/redusert, og vises med den originale oppløsningen. Hvis videooppløsningen er for stor, kuttes venstre og høyre side samt toppen og bunnen av bildet. "Auto" "Full" "Off" 4:3-kilde 4:3-kilde 4:3-kilde 16:9-kilde 16:9-kilde 16:9-kilde Den stiplede rammen representerer den opprinnelige bildestørrelsen for videoen. Tips Zoominnstillingen kan innstilles på videoens "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Zoom Settings" fra valgmenyen.

53 Spille av videoer Slette videoer fra videobiblioteket Når du skal slette videoene fra "Video Library", bruker du Media Manager for WALKMAN eller Windows Utforsker. Se i Hjelp-funksjonen i Media Manager for WALKMAN hvis du vil ha mer informasjon om dette.