Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

32 Spille av musikk

32 Spille av musikk Søke etter sanger etter artist Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge (Music Library), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet "Music Library" kommer frem. Trykk på ///-knappen for å velge "Artist", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Artistlisten vises. Trykk på ///-knappen for å velge en artist, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Albumlisten for den valgte artisten vises. Trykk på ///-knappen for å velge et album, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sanglisten for det valgte albumet vises. Trykk på ///-knappen for å velge en sang, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av, og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge. Tips Du kan se alle sangene av den valgte artisten ved å velge "All [artistnavn]" fra listen og trykke -knappen i trinn . Fortsettes

33 Spille av musikk Søke etter sanger etter sjanger Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge (Music Library), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet "Music Library" kommer frem. Trykk på ///-knappen for å velge "Genre", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sjangerlisten vises. Trykk på ///-knappen for å velge en sjanger, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Artistlisten for den valgte sjangeren vises. Trykk på ///-knappen for å velge en artist, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Albumlisten for den valgte artisten vises. Trykk på ///-knappen for å velge et album, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sanglisten for det valgte albumet vises. Trykk på ///-knappen for å velge en sang, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av, og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge. Tips Du kan se alle sangene i den valgte sjangeren ved å velge "All [sjangernavn]" fra listen og trykke på -knappen i trinn . Du kan også se alle sangene av den valgte artisten ved å velge "All [artistnavn]" fra listen og trykke på -knappen i trinn . Fortsettes