Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Home-menyliste Du kan

Home-menyliste Du kan vise Home-menyen ved å trykke og holde inne spillerens BACK/ HOME-knapp. Home-menyen er startpunktet for alle funksjoner, som å spille sanger og videoer og vise bilder, søke etter sanger, lytte til FM-radio og endre innstillinger. Shuffle All................................ 37 FM Radio.................................. 65 Clock Display* 1 .......................... 78 Photo Library.......................... 55 Music Library All Songs....................................... 30 Album........................................... 31 Artist.............................................. 32 Genre............................................. 33 Release Year.................................. 34 Folder............................................ 35 Video Library.......................... 46 Fortsettes * 1 vises i stedet for (Clock Display) hvis spilleren bruker enkelte elektroniske tjenester (bare tilgjengelig i USA). Du gjenoppretter (Clock Display) ved å formatere spillerens minne ( side 83).

Settings Music Settings Play Mode................................ 41 Equalizer.................................. 43 Video Settings Zoom Settings......................... 51 Video Orientation................... 48 Display...................................... 50 Photo Settings Photo Orientation................... 57 Display...................................... 59 Slide Show Repeat................... 61 Slide Show Interval................. 62 FM Radio Settings Scan Sensitivity....................... 70 Mono/Auto.............................. 71 Common Settings Unit Information.................... 81 AVLS (Volume Limit)............ 73 Beep Settings........................... 74 Screensaver.............................. 75 Brightness................................ 76 Set Date-Time......................... 77 Date Display Format.............. 79 Time Display Format............. 80 Reset all Settings..................... 82 Format...................................... 83 Language Settings........................ 85 Playlists.................................... 36 Now Playing............................ 21