Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

28 Komme i gang For

28 Komme i gang For sanger (Med Windows Utforsker) Dra og slipp filer eller mapper i mappen "MUSIC" eller i en av undermappene. Det er ingen begrensninger for mappens dybde, selv om tilgang til filer og mapper utover det åttende nivået, ikke garanteres. (På spilleren) Mappene blir vist i rekkefølge etter mappenavn, deretter blir filene vist i rekkefølge etter filnavn. I denne sammenhengen skilles det ikke mellom store og små bokstaver. For videoer (Med Windows Utforsker) Dra og slipp filer eller mapper i mappen "VIDEO" eller i en av undermappene. Det er ingen begrensninger for mappens dybde, selv om tilgang til filer og mapper utover det åttende nivået, ikke garanteres. (På spilleren) Videofilene blir vist i den rekkefølgen de blir overført ved dra og slipp. (De nyeste dataene er øverst.) Tips Du kan angi JPEG-filer som miniatyrbilder av videofiler ved å plassere JPEG-filer i de aktuelle videomappene. Når du viser videolisten, kan du se miniatyrbildene (små bilder som vises på menyen) for videofilene på spilleren. Hvis du vil vise et miniatyrbilde for en videofil, kan du lage en JPEG-fil (vannrett 160 × loddrett 120 punkter, filtype: thm/jpg) og gi den samme navn som ønsket videofil, og deretter lagre den i videofilmappen. Hvis to filer har samme navn (for eksempel abc. thm og abc.jpg), vises filen med filtypen THM som miniatyrbilde. Fortsettes

29 Komme i gang For foto (Med Windows Utforsker) Dra og slipp filer eller mapper i mappen "PICTURE" eller i en av undermappene. Det er ingen begrensninger for mappens dybde, selv om tilgang til filer og mapper utover det åttende nivået, ikke garanteres. (På spilleren) Bare mapper som inneholder fotografier, vises i alfabetisk rekkefølge. Merknad Alle filer med filtypen jpg, inkludert miniatyrbildefiler av videoer, gjenkjennes som fotografier. Alle mapper som inneholder jpg-filer, vises.