Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

48 Spille av videoer

48 Spille av videoer Angi retningen for videoen Du kan angi retningen for videoen som "Vertical" eller "Horizontal (right)". Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Video Settings", og trykk deretter knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Video Settings" vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Video Orientation", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Fortsettes

49 Spille av videoer Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "Vertical": Viser med 240 × 180 piksler. (Standardinnstilling) "Horizontal (right)": Viser med 320 × 240 piksler. Bruken av femveistasten endres i henhold til innstillingen i "Video Orientation" ( side 18). "Vertical" 4:3-kilde "Horizontal" 16:9-kilde 4:3-kilde 16:9-kilde Tips Videoretningen kan stilles inn på "Now Playing"-skjermbildet for videoen. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Video Orientation" fra valgmenyen. Når "Display" er satt til "On" ( side 50), vises detaljert informasjon, for eksempel tittel og avspillingsikon for videoen, hvor lenge den har spilt og så videre. Informasjonen forsvinner hvis denne innstillingen er satt til "Off ". Merknad Hvis "Video Orientation" er satt til "Horizontal (right)", vises ikke tittelen på videoen.