Views
5 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

124 Annen informasjon L

124 Annen informasjon L Lade.................................................... 23 Lineær PCM.............................88, 117 Lydformat.......................................... 88 Lydkvalitet......................................... 43 Lysbildeshow..................................... 60 Slide Show Interval.............................62 Slide Show Repeat ..............................61 M Media Manager for WALKMAN..... 9 Meldinger........................................ 104 Modell................................................ 81 Mono/Auto....................................... 71 MP3............................................88, 117 MPEG-4....................................89, 117 Music Library............................... 6, 30 N Normal.............................................. 42 Now Playing........................................ 7 Now Playing-skjermbilde................ 21 O Oppgradere....................................... 91 P Photo Library................................ 6, 55 Photo Orientation............................ 57 Playback Range................................. 42 Playlists.......................................... 7, 36 Play Mode...................................41, 42 Pop..................................................... 44 R Radio.................................................. 65 Release Year...................................... 34 Repeat................................................ 42 RESET (spilleren)............................. 92 Reset all Settings............................... 82 S Scan Sensitivity................................. 70 Screensaver....................................... 75 Serienummer...................................... 8 Set Date-Time................................... 77 Settings................................................ 7 Shuffle All ..................................... 6, 37 Slå av spilleren manuelt................... 87 Språk.................................................. 85 Strøm.....................................12, 87, 99 Søke etter sanger.............................. 30 album ...................................................31 artist......................................................32 mappe...................................................35 sangnavn...............................................30 sjanger...................................................33 spillelister.............................................36 utgivelsesår...........................................34 T Tilbehør............................................... 8 Tid, stille inn..................................... 77 Time Display Format....................... 80 Total photos...................................... 81 Total songs........................................ 81 Total videos ...................................... 81 U Unique............................................... 44 USB-kabel........................................... 8 Utforsker........................................... 90 V Valgmeny.................. 22, 39, 54, 64, 72 Video Library................................ 6, 46 Video Orientation............................ 48 Videoformat...................................... 89 Vilkårlig gjentatt avspilling............. 37 Fortsettes

125 Annen informasjon W Windows Utforsker.......................... 90 Windows Media Player..................... 9 WM-PORT.................................11, 81 WMA ........................................88, 117 WMV.........................................89, 117 Z Zoom ................................................ 51