Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

16 Fotografi Liste

16 Fotografi Liste Knapper / / Beskrivelse Bekrefter elementet i listen. Trykk og hold inne for å spille av et lysbildeshow av fotografier i det valgte elementet. Flytter markøren opp eller ned. Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere. Viser det forrige eller det neste skjermbildet av listen. Fortsettes

17 Slik bruker du femveisknappen i "Now Playing"-skjermbildet Musikk Sangnavn Artistnavn Albumtittel Sjanger Utgivelsesår Avspillingsstatus Knapper / / Beskrivelse Starter avspilling av sang. Når avspillingen starter, vises på displayet og hvis du trykker på -knappen igjen, vises og avspillingen tar pause.* 1 Denne pause og fortsett-funksjonen er bare tilgjengelig i "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på /-knappen for å vise markøren og bla gjennom elementene som vises. Når knappen trykkes én gang eller gjentatte ganger, flyttes avspillingen til begynnelsen av gjeldende, forrige eller neste sang. Trykk og hold inne for å gå raskt fremover eller bakover i sangen som spilles av. * 1 Hvis det ikke er noen aktivitet i mer enn 3 minutter mens en sang står på pause, slår skjermen seg av og spilleren går over i standby-modus. Fortsettes