Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

90 Nyttige fakta Lagre

90 Nyttige fakta Lagre data Du kan lagre data i det innebygde flash-minnet i spilleren ved å overføre dataene fra datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker eller annen programvare for overføring. Hvis spilleren er koblet til datamaskinen, vises det innebygde flash-minnet i Windows Utforsker som [WALKMAN]. Merknader Ikke bruk den medfølgende programvaren mens du bruker Windows Utforsker til å jobbe interaktivt med det innebygde flash-minnet i spilleren. Du må ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens "Do not disconnect.", som vises under dataoverføring, vises. Dataene kan bli skadet. Ikke formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis du formaterer det innebygde flash-minnet, må du gjøre det på spilleren ( side 83). Du kan ikke endre mappenavn eller slette mappene "MUSIC" og "MP_ROOT".

91 Nyttige fakta Oppgradere fastvaren i spilleren Du kan oppdatere fastvaren i spilleren, og på den måten få nye funksjoner, ved å installere den nyeste spillerfastvaren. Du finner mer informasjon om den nyeste fastvaren og hvordan du installerer den, på følgende webområder: For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp For kunder i andre land eller områder: http://www.sony-asia.com/support For kunder som har kjøpt modeller i utlandet: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra webområdet. Koble spilleren til datamaskinen, og start deretter oppdateringsprogrammet. Oppdater fastvaren ved å følge instruksjonene på skjermen. Fastvaren er oppdatert.