Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

42 Stille inn musikken

42 Stille inn musikken Listen over avspillingsmodi Spilleren spiller av sanger bare i listene der avspillingen startet fra (albumliste, artistliste osv.). Type avspillingsmodus/ ikon Normal/ikke noe ikon Repeat/ Shuffle/ Shuffle&Repeat/ Repeat 1 Song/ Beskrivelse Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i sanglisterekkefølgen. Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i sanglisterekkefølgen og avspillingen blir gjentatt. Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig rekkefølge. Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig rekkefølge og avspillingen blir gjentatt. Gjeldende sang eller en sang som er valgt fra en sangliste, spilles av gjentatte ganger. Merknad Når du starter "Shuffle All"-avspilling, skifter avspillingsmodus til "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat".

43 Stille inn musikken Angi lydkvaliteteten (Equalizer) Du kan angi lydkvaliteten i henhold til musikksjanger osv. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Endre lydkvaliteten Du kan tilpasse spillerens lydkvalitet. Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings", og trykk deretter på -knappen for å fortsette. Listen over valg for "Music Settings" vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Equalizer", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over innstillinger for equalizeren vises. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Den valgte lydinnstillingen tas i bruk, og listen over valg for "Music Settings" vises igjen. Hvis du vil vite mer om hvert equalizer-alternativ, kan du se side 44. Fortsettes