Views
4 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

10 Content Transfer Med

10 Content Transfer Med Content Transfer kan du overføre musikk, video eller fotografier fra en datamaskin til din "WALKMAN" ved å dra og slippe. Du kan bruke Windows Utforsker eller iTunes® til intuitivt å dra og slippe data til Content Transfer. Se i Hjelp for mer informasjon om bruken av programvaren. Overførbare filer: Musikk (MP3, WMA, AAC* 1 , WAV), fotografier (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV* 1 * 2 ) * 1 DRM-filer er ikke kompatible. * 2 Enkelte WMV-filer kan ikke spilles av etter at de er overført med Content Transfer. Hvis du overfører dem på nytt med Windows Media Player 11, kan det hende de blir mulig å spille av. Tips ATRAC-filer kan overføres til spilleren etter at de er konvertert til MP3-filformat. Hvis du vil konvertere filer, må du laste ned MP3 Conversion Tool fra webområdet for kundestøtte ( side 113).

11 Deler og kontroller Forside Knappen BACK/HOME* 1 Trykk for å gå opp ett nivå i listeskjermbildet, eller for å gå tilbake til den forrige menyen. Trykk og hold inne knappen BACK/ HOME for å vise Home-menyen ( side 14). Kontakt for hodetelefoner For tilkobling av hodetelefonene. Sett inn pluggen til den klikker på plass. Hvis hodetelefonene ikke kobles ordentlig til, kan det hende at lyden fra hodetelefonene ikke overføres riktig. Femveisknapp* 2 Starter avspilling og gjør det mulig å navigere i spillerens skjermmenyer ( side 15). Display Displayet kan variere avhengig av funksjonene ( side 14). Knappen VOL +* 2 /– Justerer volumet. Fortsettes WM‐PORT-kontakt Bruk denne kontakten til å koble til den medfølgende USB-kabelen eller annet tilleggsutstyr, for eksempel utstyr som støtter WM‐PORT.