Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

70 Høre på FM-radio

70 Høre på FM-radio Stille inn mottaket (Scan Sensitivity) Når du velger stasjoner med funksjonen "Auto Preset" ( side 66) eller /knappen, kan det være FM-mottakeren tar imot mange stasjoner du ikke ønsker, fordi følsomheten er for høy. Sett i såfall mottaket til "Low". "High" er angitt som standard. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "FM Radio Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "FM Radio Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Scan Sensitivity", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge "Low", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. Slik setter du mottaksfølsomheten tilbake til standard Velg "High" i trinn og trykk -knappen for å bekrefte.

71 Høre på FM-radio Skifte til mono/stereo (Mono/Auto) Hvis det oppstår støy under FM-mottak, kan du sette mottakeren til "Mono". Hvis du setter den til "Auto", blir mono- eller stereomottak valgt automatisk, avhengig av mottakerforholdene. "Auto" er angitt som standard. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "FM Radio Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "FM Radio Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Mono/Auto", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge "Mono", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Slik går du tilbake til automatisk innstilling Velg "Auto" i trinn og trykk -knappen for å bekrefte.