Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

92 Feilsøking

92 Feilsøking Feilsøking Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved å utføre følgende trinn. 1 Finn symptomene på problemet i feilsøkingstabellene nedenfor, og prøv å løse det ved å følge de angitte handlingene. 2 Koble spilleren til datamaskinen for å lade batteriet. Det kan hende at noen problemer blir løst ved å lade batteriet. 3 Trykk knappen RESET med en liten nål eller lignende. Hvis du trykker RESET-knappen mens du bruker spilleren, kan det hende at lagrede data og innstillinger i spilleren slettes. Når du har tilbakestilt spilleren, trykker du en hvilken som helst knapp for å slå den på. Spilleren aktiverer de tidligere angitte elementene på nytt. 4 Sjekk informasjonen om problemet i Hjelp for hver programvare. 5 Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for brukerstøtte. For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp For kunder i andre land eller områder: http://www.sony-asia.com/support For kunder som har kjøpt modeller i utlandet: http://www.sony.co.jp/overseas/support/ 6 Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser problemet, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler. Fortsettes

93 Feilsøking Bruk Symptom Det er ingen lyd. Ingen data blir spilt. Årsak/løsning Volumnivået er satt til null. Skru opp volumet ( side 11). Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til. Koble hodetelefonkontakten ordentlig til ( side 11). Hodetelefonpluggen er skitten. Rengjør pluggen med en myk, tørr klut. Ingen sanger eller videofiler er lagret på spilleren. Følg anvisningene i meldingen som vises, og overfør sanger eller videoer fra datamaskinen. Det er ikke nok batteristrøm igjen. Lad batteriet helt opp ( side 23). Hvis spilleren ikke reagerer, selv etter at batteriet er ladet, trykker du på RESET-knappen for å tilbakestille spilleren ( side 92). Det er ikke lagret noen data på spilleren. Følg anvisningene i meldingen som vises, og overfør data fra datamaskinen. Overførte filer er ikke i et spillbart format. Du finner mer informasjon under "Støttet filformat" i "Spesifikasjoner" ( side 117). Det kan hende at sanger eller videoer ikke blir spilt av, avhengig av filformatet ( side 117). Det kan hende at fotografier ikke blir vist, avhengig av filstørrelsen eller filformatet ( side 117). Den begrensede avspillingsperioden for sangen har utløpt på grunn av abonnementsforhold eller lignende. Sanger der den begrensede avspillingsperioden er utløpt, kan ikke spilles av. Oppdater dem med programvaren som brukes til overføring. Fortsettes