Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

62 Se på fotografier

62 Se på fotografier Angi tiden mellom lysbildene Du kan angi hvor lenge hvert foto skal vises. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Photo Settings", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Photo Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Slide Show Interval", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Fotografiet byttes til neste ved angitte intervaller: "Short", "Normal" (standardinnstilling) eller "Long". Tips Intervallet for lysbildeshowet kan innstilles på fotografiets "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Slide Show Interval" fra valgmenyen. Merknad Det kan ta litt tid å vise fotografiet hvis det er stort.

63 Se på fotografier Slette fotografier fra fotobiblioteket Når du skal slette fotografiene fra "Photo Library", bruker du Media Manager for WALKMAN eller Windows Utforsker. Se i Hjelp-funksjonen i Media Manager for WALKMAN hvis du vil ha mer informasjon om dette. Merknad Media Manager for WALKMAN kan ikke slette fotografier med navn som er blitt endret ved hjelp av Windows Utforsker.