Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn MỤC LỤC www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định CHUYEÂN ÑEÀ LTÑH: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p1 ....................................................... 1 1. Vị trí của Fe ............................................................................................................................................ 1 2. Tính chất vật lí của Fe ............................................................................................................................. 1 3. Các quặng sắt ......................................................................................................................................... 1 Hỗn hợp {Fe 3 O 4 , Cu} + HCl/ H 2 SO 4 loãng ................................................................................................. 2 CHUYEÂN ÑEÀ LTÑH: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p2 ....................................................... 4 1. Hợp chất Fe(II) có tính khử, hợp chất Fe(III) chỉ có tính oxi hóa ............................................................. 4 3. Màu hợp chất sắt ..................................................................................................................................... 4 5. Hai hợp kim quan trọng của Sắt .............................................................................................................. 5 I. GANG ...................................................................................................................................................................... 5 II. THÉP ....................................................................................................................................................................... 6 * Nung trong không khí .......................................................................................................................... 7 CHUYEÂN ÑEÀ LTÑH: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p3 ....................................................... 8 Dạng 1: Fe dư + Fe 3+ → Fe 2+ .................................................................................................................. 8 Dạng 2: Fe 2+ + Ag + dư → Fe 3+ + Ag↓ ..................................................................................................... 9 Dạng 3: Fe 2+ + − + Ag + dư → Fe 3+ + Ag↓ + AgCl↓ .......................................................................... 9 CHUYEÂN ÑEÀ ltñh: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p4 ......................................................... 11 THAM KHẢO: dạng toán cấp độ 2, 3 ..................................................................................................11 CÔNG THỨC NHANH ........................................................................................................................12 1 TÍNH KHỐI LƯỢNG MUỐI DỰA O “SĐB” ................................................................................................ 12 2 TÍNH KHỐI LƯỢNG MUỐI DỰA O LƯỢNG HNO 3 .................................................................................. 12 CHUYEÂN ÑEÀ ltñh: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p5 ......................................................... 13 1. Fe, Cu phản ứng với {H + + NO } “ẩn” trong hỗn hợp {HCl, H 2 SO 4 , NaNO 3 , KNO 3 } ......................13 − 3 2. Sắt phản ứng với hỗn hợp {muối + axit} dùng BTe để kiểm tra sản phẩm ........................................14 SẮT – CROM TREÂN ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC ...................................................................... 16 a) Phản ứng tạo Fe 2+ thường gặp ................................................................................................................17 b) Phản ứng tạo Fe 3+ thường gặp................................................................................................................17 c) Màu hợp chất Sắt ...................................................................................................................................18 d) Phản ứng quan trọng Crom ....................................................................................................................18 Muối Cr 3+ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. ..................................................................................................... 19 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN e) Màu hợp chất Crom ...............................................................................................................................19 f) So sánh Al, Cr, Fe ..................................................................................................................................20 Crom và nhôm ....................................................................................................................................................... 20 Crom và sắt ............................................................................................................................................................ 20 II – Dạng toán & những chú ý....................................................................................................................21 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 106/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1. Số đặc biệt của FeO, Fe 3 O 4 là 1 (khi hai oxit này qua H 2 SO 4 đặc, nóng hoặc qua HNO 3 ) ................................... 21 t 2. Nung trong không khí: tạo Fe 2 O 3 Fe(OH) 2 + O 0 2 ⎯⎯→ Fe 2 O 3 + H 2 O ......................................................... 22 3. Dạng toán ion: Fe + 4H + + NO3 − → Fe 3+ + NO + 2H 2 O............................................................................ 22 4. Dạng toán {Cu, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 } + HCl/ H 2 SO 4 loãng dư ........................................................................................ 22 5. Dạng toán Quy đổi: ................................................................................................................................................ 23 CHUYEÂN ÑEÀ LTĐH: CROM VAØ HÔÏP CHAÁT p1 ................................................... 23 1 So sánh Cr với Al, Cr với Fe ................................................................................................................. 23 Crom và nhôm ....................................................................................................................................................... 24 Crom và sắt ............................................................................................................................................................ 24 Cnkn o : “Chỉ có Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 lưỡng tính” giống Al 2 O 3 , Al(OH) 3 . ................................ 24 2 Phản ứng thường gặp ............................................................................................................................ 24 3 Đặc tính oxi hóa – khử của hợp chất Crom ............................................................................................ 25 Hợp chất Cr(II): CrO, Cr(OH) 2 có tính bazơ và tính khử, muối Cr 2+ có tính khử. .............. 25 Hợp chất Cr(VI): CrO 3 có tính axit; muối Cr +6 2 (cromat CrO − 2 , đicromat Cr O − ) có tính oxi hóa. .................................................................................................................................. 25 2 Muối CrO − 2 : màu vàng, muối Cr O − : màu da cam. ................................................................ 25 4 2 7 Cnkn 0 : “Khi thêm axit, màu đậm dần”. ................................................................................. 25 * Sự chuyển hóa qua lại giữa 2- CrO ⇄ 2- 4 2 7 4 2 7 Cr O ........................................................................ 25 CHUYEÂN ÑEÀ LTÑH: CROM VAØ HÔÏP CHAÁT p2 ................................................... 25 1. Màu hợp chất Fe/ Crom ......................................................................................................................... 25 2. Muối Cr 3+ .............................................................................................................................................. 27 ● Cnkn 0 : “O trong a, với kẽm; K trong k, với clo, brom”. ........................................................................................ 27 3. Muối Cr 6+ .............................................................................................................................................. 28 CrO 3 là chất oxi hóa rất mạnh laøm S, P, C, NH 3 , C 2 H 5 OH, … bốc cháy khi trộn với CrO 3 . .................................... 28 ● Cnkn 0 : “Khi thêm axit: màu đậm dần”. .................................................................................................................. 28 BÀI 1: CROM ....................................................................................................................... 30 I. VỊ TRÍ CẤU TẠO ........................................................................................................................... 30 1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn ............................................................................ 30 II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ ........................................................................................................................... 30 III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC ..................................................................................................................... 30 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1. Tác dụng với phi kim ............................................................................................................................................. 31 2. Tác dụng với nước ................................................................................................................................................. 31 3. Tác dụng với axit ................................................................................................................................................... 31 IV. ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG .............................................................................................................. 31 BAØI 2: MOÄT SOÁ HÔÏP CHAÁT CUÛA CROM ........................................................... 32 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 107/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)