Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn FeSO 4 + 3AgNO 3 ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + Ag 2 SO 4 + Ag ↓ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4Fe(NO 3 ) 2 2Fe 2 O 3 + 8NO 2 ↑ + O 2 ↑ 4FeS + 7O 2 2Fe 2 O 3 + 4SO 2 ↑ 4FeS 2 + 11O 2 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 ↑ 4FeCl 2 + 3O 2 2Fe 2 O 3 + 4Cl 2 ↑ 4Fe(NO 3 ) 2 2Fe 2 O 3 + 8NO 2 ↑ + O 2 ↑ 4FeSO 4 2Fe 2 O 3 + 4SO 2 ↑ + O 2 ↑ Ví dụ 1:CÑ – 2007 Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là A. MgSO 4 và FeSO 4 B. MgSO 4 C. MgSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 D. MgSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 và FeSO 4 Ví dụ 2:CÑ – 2012Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)? A. H 2 SO 4 B. HNO 3 C. FeCl 3 D. HCl c) Màu hợp chất Sắt Sắt là kim loại nặng, màu trắng xám, dẻo, khó nóng chảy, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt (kém Ag, Cu, Al), có tính nhiễm từ. Cấu hình electron Fe (Z = 26): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 hay [Ar]3d 6 4s 2 . ⇒ Vị trí: ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. ⇒ Fe 2+ : [Ar]3d 6 ; Fe 3+ : [Ar]3d 5 . Nung sắt trong không khí sẽ sinh oxit sắt từ: 3Fe + 2O 2 →Fe 3 O 4 FeO: chất rắn màu đen, không tan trong nước, có tính khử, tính oxi hóa, tính bazơ. Fe(OH) 2 : kết tủa màu trắng xanh, bị nhiệt phân, có tính khử, tính bazơ. FeS (sắt (II) sunfua) là chất rắn màu đen. FeS 2 (sắt (II) đisunfua) là chất rắn màu vàng, có vẻ sáng kim loại. FeCO 3 là chất rắn, màu trắng, bị nhiệt phân, có tính khử. Dung dịch muối Fe 2+ có màu lục nhạt, có tính khử, tính oxi hóa. Fe 2 O 3 là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước, có tính bazơ, tính oxi hóa. Fe(OH) 3 là chất kết tủa nâu đỏ, bị nhiệt phân, có tính bazơ. Các muối Fe 3+ đều tan trong nước, dung dịch có màu vàng nâu. Fe 3 O 4 ↔ FeO.Fe 2 O 3 ↔ oxit kép, chất rắn màu đen, không tan trong nước, có tính bazơ, tính khử, tính oxi hóa. d) Phản ứng quan trọng Crom Crom là kim loại chuyển tiếp (nguyên tố d). Cấu hình electron Cr (Z = 24): 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 hay [Ar]3d 5 4s 1 . VIB. Cr 2+ : [Ar]3d 4 ; Cr 3+ : [Ar]3d 3 . Số oxi hóa thường gặp của crom: + 2, + 3, + 6. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Vị trí: ô 24, chu kì 4, nhóm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cr + 2HCl → CrCl 2 + H 2 ↑ Cr + H 2 SO 4 loãng → CrSO 4 + H 2 ↑ 2Cr + 6H 2 SO 4 đặc → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 ↑ + 6H 2 O Cr + 4HNO 3 loãng → Cr(NO 3 ) 3 + NO↑ + 2H 2 O Trang 18/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cr 2 O 3 + 2Al 0 t ⎯⎯→ Al 2 O 3 + 2Cr t 0 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 ⎯⎯→ Cr2 O 3 + N 2 ↑ + 4H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + S 0 t ⎯⎯→ Cr 2 O 3 + K 2 SO 4 K 2 Cr 2 O 7 + 6FeSO 4 + 7H 2 SO 4 loãng → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 14HCl đặc → 2CrCl 3 + 2KCl + 3Cl 2 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 6KI + 7H 2 SO 4 loãng → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4K 2 (SO 4 ) 3 + 3I 2 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 3H 2 S + 4H 2 SO 4 loãng ⟶ Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3S↓ + K 2 SO 4 + 7H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + 3H 2 S + H 2 O ⟶ 2Cr(OH) 3 ↓ + 3S↓ + 2KOH CrCl 3 + Zn → CrCl 2 + ZnCl 2 Muối Cr 3+ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Trong môi trường axit, Cr 3+ bị Zn khử thành muối Cr 2+ : 2Cr 3+ + Zn → 2Cr 2+ + Zn 2+ Trong môi trường kiềm, Cr 3+ bị oxi hóa thành muối Cr 6+ : 2Cr 3+ + 3Br 2 + 16 OH − 2 → 2 CrO − + 6 Br − + 8H 2 O CrCl 3 + Cl 2 + NaOH → Na 2 CrO 4 + NaCl + H 2 O CrO − 2 + 3Br 2 + 8 OH − → CrO − 2 4 4 + 6 Br − + 4H 2 O Cnkn 0 : “Khi thêm axit, màu đậm dần”. màu vàng (cromat) chuyển sang màu da cam (đicromat). Cr O − 2 + H 2 O 2 Cr O − + 2H + 2 2 7 màu da cam 2 4 màu vàng e) Màu hợp chất Crom CrO là chất rắn màu đen, không tan trong nước, có tính khử, tính bazơ CrO là oxit bazơ. Cr(OH) 2 là chất rắn màu vàng, không tan trong nước, có tính khử, tính bazơ. Cr 2 O 3 dạng bột, màu lục thẫm, không tan trong nước, không tan trong axit loãng, kiềm loãng, thể hiện tính lưỡng tính ở nhiệt độ cao phản ứngCr 2 O 3 xảy ra trong axit đặc, kiềm đặc. Cr 2 O 3 + 3H 2 SO 4 đặc Cr 2 O 3 + 2NaOH đặc 0 t ⎯⎯→ Cr2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O 0 t ⎯⎯→ 2NaCrO2 + H 2 O Natri cromit Cr(OH)3 kết tủa dạng keo, màu lục xám, không tan trong nước, bị nhiệt phân, có tính lưỡng tính. 2Cr(OH) 3 →Cr 2 O 3 + 3H 2 O Cr(OH) 3 + NaOH → Na[Cr(OH) 4 ] (hay NaCrO 2 .2H 2 O) Cr(OH) 3 + 3HCl → CrCl 3 + 3H 2 O CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm, hút nước mạnh và chuyển thành dung dịch axit CrO 3 là oxit axit. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit: CrO 3 + H 2 O → H 2 CrO 4 2CrO 3 + H 2 O → H 2 Cr 2 O 7 axit cromic, màu vàng axit đicromic, màu da cam CrO 3 là chất oxi hóa rất mạnh, một số chất S, P, C, NH 3 , C 2 H 5 OH, … bốc cháy khi trộn với CrO 3 . 2CrO 3 + 2NH 3 → Cr 2 O 3 + N 2 + 3H 2 O Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ