Views
5 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Đề 27 MĐ: HTTPckII-1112321 1 Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch chứa a (mol) muối AlCl 3 . Đồ thị nào sau đây đúng với thí nghiệm: A. B. n () ↓ n () ↓ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định a O a n C. KOH D. a O n () ↓ Trang 84/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú a O a 4a n KOH 3a 4a n KOH O 3a 6a n KOH a n () ↓ 2 Kim loại dẫn điện tốt nhất, dẻo nhất, cứng nhất, khối lượng riêng lớn nhất lần lượt là: A. Ag, Au, Cr, Os. B. Cu, Au, W, Cr. C. Au, Ag, W, Os. D. Ag, Au, Cr, W. 3 Phương trình nào là phương trình điện phân dung dịch? A. AgNO 3 ⟶ Ag + NO 2 + ½ O 2 B. CuCl 2 ⟶ Cu + Cl 2 C. 2NaOH ⟶ 2Na + ½ O 2 + H 2 O D. Na 2 O + H 2 O ⟶ 2NaOH 4 Một hỗn hợp gồm hai kim loại Ag và Cu. Phương pháp hóa học để tách hai kim loại trên ra khỏi hỗn hợp là: A. Ngâm hỗn hợp trong dd AgNO 3 lọc lấy Ag. Sau đó cho Na vào nước lọc đẩy Cu ra lọc lấy Cu. B. Ngâm hỗn hợp trong dd AgNO 3 lọc lấy Ag. Sau đó điện phân dung dịch thu được Cu. C. Ngâm hỗn hợp trong dd Cu(NO 3 ) 2 lọc lấy Ag. Sau đó điện phân dung dịch thu được Cu. D. Ngâm hỗn hợp trong dd Cu(NO 3 ) 2 lọc lấy Ag. Sau đó điện phân dung dịch thu được Ag. 5 Để bảo vệ nồi hơi bằng thép người ta thường lót những lá kẽm vào mặt trong của nồi hơi vì A. Thép là cực (+) bị oxi hóa. B. Thép là cực (−) không bị oxi hóa. C. Zn là cực (−) bị oxi hóa. D. Zn là cực (+) bị oxi hóa. 6 Cho các chất: Na, Al 2 O 3 , CaO, Fe, Fe 3 O 4 . Số chất tác dụng được với H 2 O ở nhiệt độ thường là A. 1 B. 2 C. 3 D, 4 7 Ion nào sau đây có thể làm mềm nước cứng? A. NO , CO B. SO C. H + , PO D. PO , CO 8 Cho dung dịch chứa các ion sau: Na + , Ca 2+ , Mg 2+ , Ba 2+ , H + , NO . Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, người ta dùng: A. dd K 2 CO 3 vừa đủ. B. dd Na 2 SO 4 vừa đủ. C. dd KOH vừa đủ. D. dd Na 2 CO 3 vừa đủ. 9 Cho sơ đồ phản ứng: FeFeCl 2 → A → Fe(OH) 3 → B → FeCl 3 → C → Fe(OH) 2 . Các chất A, B, C lần lượt là: A. FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 . B. Fe(OH) 2 , Fe 2 O 3 , FeCl 2 . C. Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 2 O 3 . D. Fe(OH) 3 , FeO, FeCl 3 . 10 Có thể điều chế Fe(NO 3 ) 2 bằng phản ứng: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. FeO và HNO 3 loãng B. FeFe(NO 3 ) 3 C. FeCl 2 và AgNO 3 . D. Fe và HNO 3 loãng dư 11 Để điều chế Na 2 CrO 4 ta cho NaCrO 2 tác dụng với chất nào sau đây: A. NaOH B. H 2 SO 4 C. FeSO 4 , H 2 SO 4 D. Br 2 , NaOH 12 Thép không gỉ (inox) là hợp kim của sắt với: A. Al và Cr. B. Al và Mg. C. Cr và Ni. D. Mn và Ni. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 13 Chỉ dùng dung dịch KOH phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A. Mg, Al 2 O 3 , Al. B. Mg, K, Na. C. Zn, Al 2 O 3 , Al. D. Fe, Al 2 O 3 , Mg. 14 Từ Mg(OH) 2 , người ta điều chế Mg bằng cách: A. Điện phân Mg(OH) 2 nóng chảy. B. Hòa tan Mg(OH) 2 vào dung dịch HCl, sau đó điện phân dung dịch có màng ngăn. C. Nhiệt phân Mg(OH) 2 , sau đó khử MgO bằng CO hoặc H 2 ở nhiệt độ cao. D. Hòa tan Mg(OH) 2 bằng dung dịch HCl, cô cạn dung dịch sau đó điện phân nóng chảy. 15 Dung dịch Ba(OH) 2 phản ứng với dãy chất nào sau đây: A. CO 2 , Na 2 SO 4 , NaHCO 3 . B. KNO 3 , Na 2 CO 3 , Al. C. NaCl, Na 2 CO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 . D. NaHCO 3 , NH 4 NO 3 , MgCO 3 . 16 Cho phản ứng: Al + HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + N 2 O + H 2 O. Hệ số cân bằng (mọi hệ số cân bằng đều để ở dạng số nguyên, và tối giản) các chất trong sản phẩm lần lượt là: A. 4, 3, 9. B. 2, 2, 5. C. 8, 3, 15. D. 8, 3, 9. 17 Hoà tan sắt kim loại trong dung dịch HNO 3 loãng dư. Cấu hình electron của cation kim loại có trong dung dịch thu được là A. [Ar]3d 5 B. [Ar]3d 6 C. [Ar]3d 5 4s 1 D. [Ar]3d 4 4s 2 18 Hòa tan hoàn toàn Fe 3 O 4 trong dung dịch HCl (dư) được dung dịch A. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch A (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch B chứa chất tan là: A. FeCl 3 và HCl B. FeCl 3 C. FeCl 2 D. FeCl 2 và HCl 19 Ion Na + bị khử khi: A. Điện phân nóng chảy NaCl. B. Điện phân dung dịch NaCl. C. NaOH + HCl. D. Đốt cháy khí clo trong natri. 20 Quá trình nào sau đây, sau cùng không thu kết tủa? A. Cho dung dịch HCl có dư vào dung dịch NaAlO 2 . B. Cho dung dịch Ba(OH) 2 dư vào dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 . C. Dẫn CO 2 dư vào dung dịch NaAlO 2 . D. Cho dung dịch AlCl 3 tác dụng dung dịch NH 3 có dư. 21 Fe 2 O 3 có lẫn Al 2 O 3 . Để làm sạch Fe 2 O 3 có thể sử dụng hóa chất nào dưới đây? A. dd HCl B. dd NaCl C. dd NaOH D. dd H 2 SO 4 22 Một oxit sắt hòa tan trong dung dịch H 2 SO 4 loãng dư được dung dịch A. Biết A vừa tác dụng được với dung dịch KMnO 4 , vừa có thể hòa tan Cu. Công thức oxit sắt là A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeO hoặc Fe 2 O 3 23 Trong các câu sau đây, câu nào không đúng? A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ. C. Crom (III) hiđroxit có tính lưỡng tính giống nhôm hiđroxit. D. Crom (III) oxit là oxit lưỡng tính. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 24 Dung dịch FeSO 4 có lẫn CuSO 4 . Để loại bỏ CuSO 4 ta ngâm vào dung dịch đó 1 kim loại. Kim loại đó là A. Fe B. Al C. Zn D. Pb 25 Cho 13,5 gam kim loại R vào dung dịch HNO 3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 3,36 lít N 2 O và 2,24 lít NO (đều đo ở đktc). R là A. Mg B. Cu C. Fe D. Al Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 85/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)