Views
2 weeks ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com I. BẠC .......................................................................................................................................................51 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1. Tính chất vật lí ....................................................................................................................................................... 51 2. Tính chất hóa học ................................................................................................................................................... 51 3. Ứng dụng ............................................................................................................................................................... 52 II. NG ..................................................................................................................................................52 1. Tính chất vật lí ....................................................................................................................................................... 52 2. Tính chất hóa học ................................................................................................................................................... 52 3. Ứng dụng ............................................................................................................................................................... 52 III. NIKEN ................................................................................................................................................52 1. Tính chất vật lí ....................................................................................................................................................... 52 2. Tính chất hóa học ................................................................................................................................................... 52 3. Ứng dụng ............................................................................................................................................................... 53 IV. KẼM ...................................................................................................................................................53 1. Tính chất vật lí ....................................................................................................................................................... 53 2. Tính chất hóa học ................................................................................................................................................... 53 3. Ứng dụng ............................................................................................................................................................... 53 V. THIẾC ..................................................................................................................................................54 1. Tính chất vật lí ....................................................................................................................................................... 54 2. Tính chất hóa học ................................................................................................................................................... 54 3. Ứng dụng ............................................................................................................................................................... 54 VI. CHÌ .....................................................................................................................................................54 1. Tính chất vật lí ....................................................................................................................................................... 54 2. Tính chất hóa học ................................................................................................................................................... 54 3. Ứng dụng ............................................................................................................................................................... 55 CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP: SAÉT ........................................................................................ 55 I – SẮT......................................................................................................................................................55 [1] Vị trí, cấu hình electron ........................................................................................................................................ 55 [2] Tính chất hóa học ................................................................................................................................................. 56 [3] Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng ............................................................................................................... 57 [4] Toán sắt ................................................................................................................................................................ 58 II – HỢP CHẤT CỦA SẮT .......................................................................................................................59 [1] Hợp chất sắt (II) ................................................................................................................................................... 59 [2] Hợp chất sắt (III) .................................................................................................................................................. 61 [3] Toán hợp chất sắt .................................................................................................................................................. 62 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN III – HỢP KIM CỦA SẮT ........................................................................................................................64 CAÙC DAÏNG BAØI TAÄP: CROM .................................................................................... 68 I – CROM .................................................................................................................................................68 II – HỢP CHẤT CỦA CROM ...................................................................................................................68 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 110/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định III – TOÁN HỢP CHẤT CỦA CROM ...................................................................................................... 71 8 ĐỀ MẪU ÔN THI CUỐI KÌ 2 ............................................................................................ 72 Đề 22 ........................................................................................................................................................ 72 MĐ: HTTPd2kII-1011321 ......................................................................................................................................... 72 Đề 23 ........................................................................................................................................................ 74 MĐ: HTTPd2kII-1112321 ......................................................................................................................................... 74 Đề 24 ........................................................................................................................................................ 77 MĐ: HTTPd2kII-1213321 ......................................................................................................................................... 77 Đề 25 ........................................................................................................................................................ 79 MĐ: HTTPd2kII-1314321 ......................................................................................................................................... 79 Đề 26 ........................................................................................................................................................ 81 MĐ: HTTPckII-1011321 ........................................................................................................................................... 81 Đề 27 ........................................................................................................................................................ 84 MĐ: HTTPckII-1112321 ........................................................................................................................................... 84 Đề 28 ........................................................................................................................................................ 87 MĐ: HTTPckII-1213321 ........................................................................................................................................... 87 Đề 29 ........................................................................................................................................................ 91 MĐ: HTTPckII-1314321 ........................................................................................................................................... 91 PHỤ LỤC 1: NHẬN BIẾT CHẤT VÔ CƠ ....................................................................... 95 I. NHẬN BIẾT KIM LOẠI ....................................................................................................................... 95 1. Phân biệt trực tiếp .................................................................................................................................................. 95 2. Phân biệt gián tiếp ................................................................................................................................................. 95 II. NHẬN BIẾT CATION .......................................................................................................................... 95 III. NHẬN BIẾT ANION .......................................................................................................................... 97 IV. NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ .................................................................................................................... 98 PHỤ LỤC 2: HÓA HỌC VỚI MÔI TRƯỜNG ................................................................. 99 I. HÓA HỌC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG .............................................................................................. 99 1. Không khí .............................................................................................................................................................. 99 2. Nước ...................................................................................................................................................................... 99 3. Môi trường ............................................................................................................................................................. 99 4. Một số hợp chất hữu cơ có tính độc ...................................................................................................................... 99 5 Một số cách khử độc ............................................................................................................................................... 99 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN II. MỘT SỐ CHẤT GÂY NGHIỆN, CHẤT MA TÚY............................................................................... 99 1. Rượu (thành phần chính C 2 H 5 OH) ...................................................................................................................... 100 2. Nicotin (C 10 H 14 N 2 ) ............................................................................................................................................... 100 3. Cafein (C 8 H 10 N 4 O 2 ) ............................................................................................................................................. 100 4. Moocphin ............................................................................................................................................................. 100 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 111/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER