Views
5 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 2FeSO 4 + 2H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + 2H 2 O http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2FeSO 4 + H 2 SO 4 đặc + 2HNO 3 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2NO 2 ↑ + 2H 2 O 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 loãng ⟶ 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O 6FeSO 4 đặc + 4H 2 SO 4 đặc + 2KNO 3 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2NO ↑ + K 2 SO 4 + 4H 2 O 2FeSO 4 + H 2 SO 4 loãng + H 2 O 2 đặc ⟶ Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2H 2 O Phản ứng với dung dịch AgNO 3 : FeSO 4 + 3AgNO 3 ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + Ag 2 SO 4 + Ag ↓ c) Sắt (II) nitrit Fe(NO 3 ) 2 bị phân hủy ở nhiệt độ cao, oxi tạo ra oxi hóa Fe 2+ thành Fe 3+ : 4Fe(NO 3 ) 2 2Fe 2 O 3 + 8NO 2 ↑ + O 2 ↑ Các chất oxi hóa mạnh đều oxi hóa Fe 2+ thành Fe 3+ : Fe(NO 3 ) 2 + 2HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + H 2 O 3Fe(NO 3 ) 2 + 4HNO 3 loãng 3Fe(NO 3 ) 3 + NO ↑ + 2H 2 O Do NO có tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit nên nếu thay HNO 3 bằng HCl hoặc H 2 SO 4 loãng sẽ có phản ứng tương tự: 3Fe 2+ + NO + 4H + ⟶ 3Fe 3+ + NO ↑ + 2H 2 O Phản ứng với AgNO 3 Fe(NO 3 ) 2 + AgNO 3 ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + Ag ↓ II. HỢP CHẤT SẮT (III) Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxi hóa. 1. Sắt (III) hiđroxit: Fe(OH) 3 Fe(OH) 3 là chất kết tủa nâu đỏ, bị nhiệt phân, có tính bazơ. Phản ứng nhiệt phân: 2Fe(OH) 3 Fe 2 O 3 + 3H 2 O Thể hiện tính bazơ khi tác dụng với axit: Fe(OH) 3 + 3HCl ⟶ FeCl 3 + 3H 2 O 2Fe(OH) 3 + 3H 2 SO 4 ⟶ Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O Fe(OH) 3 + 3HNO 3 ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O Điều chế bằng phản ứng giữa Fe 3+ với dung dịch bazơ: Fe 3+ + 3OH ⟶ Fe(OH) 3 ↓ 2. Sắt (III) oxit: Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước, có tính bazơ, tính oxi hóa. Thể hiện tính bazơ khi tác dụng với axit: Fe 2 O 3 + 6HCl ⟶ 2FeCl 3 + 3H 2 O DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Fe 2 O 3 + 3H 2 SO 4 ⟶ Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O Fe 2 O 3 + 6HNO 3 ⟶ 2Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O Thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất khử ở nhiệt độ cao. 3Fe 2 O 3 + CO 2Fe 3 O 4 + CO 2 ↑ www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 40/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Fe 2 O 3 + CO 2FeO + CO 2 ↑ Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3CO 2 ↑ Điều chế bằng cách nhiệt phân các hợp chất của sắt. 3. Oxit sắt từ: Fe 3 O 4 Fe 3 O 4 ↔ FeO.Fe 2 O 3 ↔ oxit kép, chất rắn màu đen, không tan trong nước, có tính bazơ, tính khử, tính oxi hóa. a) Tác dụng với oxi Fe 3 O 4 thể hiện tính khử khi tác dụng với oxi: 4Fe 3 O 4 + O 2 6Fe 2 O 3 b) Tác dụng với axit Fe 3 O 4 thể hiện tính bazơ khi tác dụng với HCl, H 2 SO 4 loãng: Fe 3 O 4 + 8HCl ⟶ 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 O Fe 3 O 4 + 4H 2 SO 4 loãng ⟶ Fe 2 (SO 4 ) 3 + FeSO 4 + 4H 2 O Fe 3 O 4 thể hiện tính khử khi tác dụng với HNO 3 , H 2 SO 4 đặc: Fe 3 O 4 + 10HNO 3 đặc 3Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + 5H 2 O 2Fe 3 O 4 + 10H 2 SO 4 đặc 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + 5H 2 O c) Tác dụng với chất khử ở nhiệt độ cao Fe 3 O 4 thể hiện tính oxi hóa: Fe 3 O 4 + 4CO 3Fe + 4CO 2 ↑ d) Điều chế Khử Fe 2 O 3 bằng CO ở 400 0 C. Oxi hóa Fe bằng hơi nước ở < 570 0 C. 4. Muối FeCl 3 , Fe(NO 3 ) 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 Các muối FeCl 3 , Fe(NO 3 ) 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 đều tan trong nước, dung dịch có màu vàng nâu. Fe 3+ có tính oxi hóa khi gặp kim loại, I , H 2 S. Fe 3+ chuyển thành Fe(OH) 3 khi gặp CH3COO − 2 , SO − 2 , CO − 2 , CrO − . a) Với kim loại Khử Fe 3+ → Fe 2+ : dùng các kim loại từ Fe đến Cu. Cu + 2Fe 3+ → Cu 2+ + 2Fe 2+ Fe + 2Fe 3+ → 3Fe 2+ Khử Fe 3+ → Fe 2+ → Fe: dùng dư các kim loại từ Mg đến Zn. Mg + 2Fe 3+ → Mg 2+ + 2Fe 2+ Mg dư + Fe 2+ → Mg 2+ + Fe Các kim loại từ Li đến Nakhông khử Fe 3+ , chúngkhử H 2 O trong dung dịch Fe 3+ thành H 2 . b) Với dung dịch muối iođua (I ) Trong halogen (F, Cl, Br, I), chỉ có I khử được Fe 3+ về Fe 2+ vì I có tính khử [1] mạnh nhất. 2Fe 3+ + 2I → 2Fe 2+ + I 2 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 4 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN [1] Tính oxi hóa của các halogen giảm từ F 2 > Cl 2 > Br 2 > I 2 . Ngược lại, tính khử các ion halogenua tăng từ F

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán THPT Ngô Long Hậu